Vegvesenet gjorde «små endringer» – nå må ungene krysse E6 for å komme til skolen 

En undergang hvor skolebarn kunne gå trygt under E6 ble fjernet fra planene. Ingen i lokalsamfunnet fikk greie på det før et år etterpå.

Camilla Framvik

FAU-leder Camilla Framvik med byggeplassen til E6 Ballangen i bakgrunnen. Over samme strekning må barna gå over for å kommet seg til skolen vel om et års tid.

Foto: Frida Brembo / NRK

Statens vegvesen er i full gang med å bygge ut nye E6, for å få bilene bort fra Ballangen sentrum i Narvik kommune.

Til tross for at sentrum blir mer trafikksikkert, er ikke foreldrene fornøyde. En undergang skulle hindre at folk måtte gå over veien i det hele tatt.

I fjor bestemte Statens vegvesen likevel at de skulle kutte undergangen. Grunnen var en budsjettsprekk, og undergangen ble ofret for å bevare hele prosjektet.

Nå må barna gå over E6 for å komme seg til skolen. Det bekymrer FAU-leder for Ballangen skole, Camilla Framvik.

– Det er mye tungtrafikk her, og jeg syns ikke det er noe særlig å sende ungene direkte over E6 når de skal på skolen. Dette er barn helt ned til 2. klasse på barneskolen. Det er ikke sånn det skal være.

Ballangen E6

Skolebarn går langs E6 ved Ballangen i Narvik kommune.

Foto: Frida Brembo / NRK

Fikk ingen beskjed

Det som også irriterer Framvik, er at Statens vegvesen besluttet dette i fjor vår, men de ga ingen andre enn Narvik kommune beskjed om endringen.

– Narvik kommune har godtatt kuttene uten å gi noen beskjed. Vi har ikke hatt noen mulighet til å påvirke skoleveien til barna våre.

Grunnen til at Vegvesenet kunne gjøre dette uten å legge noe ut på høring på nytt igjen, er at dette ble regnet som «små endringer».

Hadde prosjektet blitt lagt ut igjen, kunne det i verste fall bli forsinket i flere år.

– De ser på det som en liten endring, men det er en stor endring for oss som skal sende barna til skolen over E6.

I tillegg kjøper hun ikke forklaringen om at koronaviruset gjorde informasjonsstrømmen vanskelig.

– De sier at korona gjorde at et folkemøte var umulig, men når vi har sett hvor mange møter som holdes digitalt for tiden, er det en dårlig unnskyldning.

Hans Arntzen

Hans Arntzen, prosjektleder for byggingen av E6 i Ballangen.

Foto: Frida Brembo / NRK

Beklager lite informasjon

Hans Arntzen er prosjektleder for E6 Ballangen, og sier at de tar selvkritikk for ikke å ha informert folk tidligere om endringene.

– Når det gjelder informasjon må vi ta selvkritikk. Unnskyldningen får være at dette skjedde i fjor vår, like før ferien. Vi fikk ikke til å sette opp et møte midt oppi alt, og det beklager jeg.

Men om møtet hadde blitt holdt, ville det ikke gjort noen forskjell i byggeplanene.

– Nei, utfallet hadde blitt det samme, det kan jeg si helt sikkert. Vi bygger til de standardene og kravene som er lagt til oss.

Endringene ble gjort fordi kostnadsrammen til prosjektet ble overskredet. Ved å fjerne undergangen, sparte de 10 millioner kroner.

– Vi løser dette ved å lage to krysninger, slik at trafikantene får bedre oversikt. Med opphøyde gangfelt for å redusere farten til bilene som kjører her, og da mener vi at det er trygt.

Arntzen sier at de har gjort en grundig gjennomgang. At de slapp å legge prosjektet ut på høring på nytt, kan ha forhindret en stor forsinkelse.

– Da hadde vi ikke vært i gang med byggingen nå, og kanskje fått flere års utsettelse. Hvor mange år, vet ikke jeg.