Må kjempe for hjelpen

Funksjonshemmede barn uten ressurssterke foreldre får ikke god nok hjelp. Det viser flere tilsyn som fylkeslegen har gjennomført i år.

Funksjonshemmede barn uten ressursterke foreldre får ikke god nok hjelp ute i kommunene.

Det viser flere tilsyn som Helsetilsynet i Nordland har gjort i året som gikk.

Særlig er det et problem at det mangler ett sted i kommunen som foreldre kan henvende seg til, sier fylkeslege Henning Aanes.

- Vi har undersøkt to kommuner i Nordland, to i Troms og to i Finnmark. Det som går igjen er at kommunen skal ha en koordineringsenhet, det vil si en telefon, en plass hvor både skole, foreldre og andre kan henvende seg. Det svikter nesten over hele linja.

Rammer barna

Aanes er slett ikke fornøyd med det Helsetilsynet har funnet ute i kommunene og ved de fire sykehusene som er undersøkt. De multihandicappede ungene prioriteres ikke og er langt på vei prisgitt hvor de bor, og hvor mye foredrene står på for dem.

 Det som går igjen i omtrent samtlige kommuner er at de ikke har ett sted der foreldrene kan henvende seg, og det rammer barna, mener Aanes.

- Det kan gå lang tid før man finner frem til de rette hjelpeinstansene. Det kan være at individuell plan ikke blir utarbeidet, noe som er veldig viktig og som er en rettighet de har. Vi ser også at det er en tendens at foreldre ikke får den hjelp og støtte som de trenger i en del kommuner. Det kan se ut som ungene er avhenig av ressurssterke foreldre, og slik skal det ikke være.

Må ofte kjempe

I følge forbundet for psykisk utviklingshemmede er det vanlig at foreldre som får et barn med en alvorlig funksjonshemning må kjempe for sine rettigheter. Fylkesleder Gunn Strand Hutchinson er derfor ikke overrasket over at fylkeslegene har funnet flere avvik i år.

- Ofte så opplever de når de henvender seg til ulike kontorene at de må føre en kamp for å få de tjeneste som de har krav på.

Nå lover fylkeslegen å følge opp de verste manglene de fant da de var ute og undersøkte hva slags tilbud kommunene gir til mulitihandicappede barn.