Hopp til innhold

Må i fengsel for overgrep mot mindreårige jenter

En mann i 30-årene er i Hålogaland lagmannsrett dømt til fengsel i to år og fire måneder for seksuelle overgrep mot tre jenter under 16 år. Straffen er lavere enn i tingretten.

Salten tingrett, Hålogaland lagmannsrett

En mann er i Hålogaland lagmannsrett dømt til fengsel i to år og fire måneder, halvparten betinget. Straffen fra lagmannsretten er noe lavere enn i dommen fra Salten tingrett.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

– Min klient er fornøyd med at retten har satt en høyere del av straffen betinget enn det som tingretten kom fram til, sier mannens forsvarer, Finn Ove Smith til NRK.

Forholdene strekker seg mer enn ti år tilbake i tid, og innebærer seksuelle overgrep mot tre jenter under 16 år.

Den ene av jentene var ifølge dommen under 14 år da overgrepet skjedde.

I dommen fra Salten tingrett i mai i år ble mannen i 30-årene dømt til fengsel i to år og fire måneder for forholdene. Ett år ble gjort betinget.

I tillegg ble han dømt til å betale to av jentene henholdsvis 30.000 og 20.000 i erstatning.

Fornøyd med dommen

I tingretten ble han også dømt for å ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor en jente under 16 år.

Advokat Finn Ove Smith i Bodø

Advokat Finn Ove Smtih sier klienten hans er fornøyd med dommen fra lagmannsretten.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Mannen, som har innrømmet overgrepene i retten, anket over straffeutmålingen til lagmannsretten, som denne uka avsa sin dom.

Der ble ytterliggere to måneder av straffen gjort betinget, blant annet fordi mannen har bidratt til å oppklare sakene.

– Han var for så vidt innforstått med at han ville få en straff som var over to års fengsel, sier Smith.

– Dette fordi det ene forholdet handlet om samleie med en jente under 14 år, noe som tilsvarer en minstestraff på to år. Ut ifra det er han fornøyd med at anken har gitt ham en noe lavere straff totalt sett, legger forsvareren til.

Vurderer anke

Ifølge dommen fra lagmannsretten ble overgrepet mot jenta under 14 år begått før lovendringen i 2010 da minstestraffen ble hevet fra to til tre års fengsel.

Han slipper å betale saksomkostningene, fastslår lagmannsretten, fordi mannen oppnådde et mer gunstig resultat enn i tingretten.

Mannens forsvarer, Finn Ove Smith, sier de ikke har bestemt seg for hvorvidt de vil anke saken videre.

– Vi har dommen til vurdering. Klienten min har fått den forkynt for seg nå, og så har vi 14 dager på oss til å vurdere om vi skal fremme en anke for høyesterett.

Aktor Erik Thronæs har ikke vært tilgjengelig for en kommentar fredag.