Må gjerde inn elv som kan gi mennesker etseskader: – En miljøskandale

SV kaller forurenset elv i Mo i Rana en miljøskandale, og krever at regjeringen rydder opp.

Mobekken

Miljødirektoratet vurderer elva Mobekken i Mo i Rana som sterkt forurenset. – Forurensningsnivået medfører risiko for dyr og menneskers helse, sier seksjonsleder.

Foto: Frode Solbakken

– Det å ha ei elv som er så sterkt forurenset uten å gjøre noe gjennom en årrekke, er rett og slett en miljøskandale som vi må få ryddet opp i så raskt som mulig. Situasjonen er forferdelig og alvorlig. Her må det tas grep, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

Tirsdag fortalte NRK om elva Mobekken i Mo i Rana, som er så sterkt forurenset at den må gjerdes inn av hensyn til befolkningens sikkerhet.

Miljødirektoratet vurderer elva som sterkt forurenset, med såpass høy pH-verdi, at etseskader kan oppstå ved direkte kontakt.

Giftstoffene i elva kommer blant annet fra de gamle deponiene til Mo Industripark – en av Norges største industriparker.

– Nå er det på høy tid at det ryddes opp, slik at befolkningen slipper å ha en sterkt forurenset elv rennende innpå seg, sier stortingsrepresentanten.

Vil ta saken videre

Haltbrekken mener situasjonen er svært alvorlig, og kaller dette en av de glemte miljøsyndene fra industriens tid.

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) sier at de kommer til å ta saken opp i Stortinget og spørre klima- og miljøministeren om hvilke grep han vil ta.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Vi kommer til å ta saken opp i Stortinget og spørre klima- og miljøministeren om hva han har tenkt å gjøre. Man frykter at elva er etsende og skadelig for dyr og mennesker som måtte komme i nærheten av vannet i elva, så jeg håper han tar tak i dette raskt.

– SV har jo også sittet i regjering. Hvorfor gjorde ikke dere noe med situasjonen da?

– Det er helt klart at det er mange som skulle ha tatt tak i denne saken tidligere, men nå må vi sørge for å få ryddet opp. Her er man nødt til å gå inn og se på hvilke strakstiltak man kan gjøre, slik at det ikke renner mer forurensning ut i elva.

Stortingsrepresentanten forteller at de også vil utfordre departementet på om det er andre elver i Norge som har like store utfordringer med forurensing fra gammel industrivirksomhet.

– Jeg frykter at dette ikke er den eneste elva, dessverre, sier Haltbrekken.

Mobekken

Elva Mobekken i Mo i Rana.

Foto: Frode Solbakken

– Et midlertidig tiltak

Ifølge offentlige tall har nesten åtte prosent av alle norske elver en forurensingsgrad som gjør dem i dårlig eller svært dårlig økologisk tilstand, men Mobekken er i en særstilling og den eneste som er så forurenset at den må gjerdes inn.

Klima- og miljødepartementet ønsker ikke å kommentere saken i dag, men viser til Miljødirektoratet, som har som hovedoppgave å hindre forurensing i Norge.

Ragnhild Orvik

Ragnhild Orvik er seksjonsleder i Miljødirektoratet. Hun sier at Mobekken er den eneste som er så forurenset at den måtte gjerdes inn.

Foto: John Petter Reinertsen/Klif

– Siden forurensningsnivået medfører risiko for dyr og menneskers helse, er det ikke forsvarlig at bekken er tilgjengelig for allmennheten fram til det blir gjort tiltak. Inngjerding av Mobekken er bare et midlertidig tiltak, sier seksjonsleder Ragnhild Orvik.

Direktoratet opplyser også at de har et årlig overvåkingsprogram som dekker 20 store elver inkludert Glomma, der trenden er at forurensningen stort sett er nedadgående.

Direktoratet jobber kontinuerlig for å redusere forurensning fra aktive kilder, skriver de i en e-post.

«Der det er kjente kilder til forurensning pågår arbeid med kildesporing og kartlegging for å iverksette de riktige tiltakene, både for å redusere aktiv forurensning og å redusere utlekking fra gamle kilder. Dette er prosesser som tar tid», skriver direktoratet i en e-post på spørsmål om hvorfor miljøproblemene ikke er løst.

Administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark understreket overfor NRK i går at de tar saken på alvor, og har fulgt pålegg fra Miljødirektoratet.