NRK Meny
Normal

Må fortsatt leve med trafikkfarlig veg

En etterlengta gang- og sykkelveg til et av Bodøs mest populære utfartsområder er lagt på is etter at fylkeskommunen trakk seg fra et spleiselag med kommunen. Nå kan prosjektet bli mye dyrere.

Maivær i Nord-Norge

Gang- og sykkelvegen til utfartsområdet Geitvågen i Bodø er utsatt.

Foto: John-Birger Sørli Holtmo/Instagram: Holtmo

– Dette er ikke bra. Denne gang- og sykkelvegen har vært utsatt flere ganger. Det bor flere tusen mennesker på nordsida av Bodø. Det er direkte trafikkfarlig at vi ikke har sikret vegen på en god måte, sier ordfører i Bodø, Ole Hjartøy (H).

Ole Hjartøy

Ordfører i Bodø, Ole Hjartøy (H), ble overrasket da fylkeskommunen la gang- og sykkelvegen på is.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Det er strekningen Løpsmark til Myklebostad på Fylkesveg 834 i Bodø at kommunen i mange år har ønsket seg en egen gang- og sykkelsti. Vegen brukes aktivt av syklister og går til noen av de mest populære utfartsstedene i kommunen; badeplassene Ausvika og Geitvågen.

Siden vegen er fylkeskommunal er det Nordland fylkeskommune som skal betale. Planen var at arbeidet skulle komme i gang samtidig som Bodø kommune la nye vannledninger i området. Nå er dette arbeidet i gang, men fylkeskommunen har trukket seg.

– Dette er et av prosjektene vi har måttet kutte for å få budsjettet vårt i balanse, sier fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Fylkesråd for samfrdsel Tove Mette Bjørkmo

Fylkesråd for samferdsel, Tove Mette Bjørkmo (Ap), sier kutt var nødvendig for å få budsjettet til å gå i balanse.

Foto: Kari Skeie / NRK

– Men her hadde dere mulighet til å inngå et spleiselag med kommunen og dermed få mye for pengene?

– Når man kommer i en situasjon der vi får mindre overføringer fra staten så må man gjøre noen valg. Dette er et stort og dyrt prosjekt, som ga stor effekt da vi tok det ut.

Utsatt til 2018

I desember vedtok fylkeskommunen budsjettet for 2015. Fordi fylkeskommunen får mindre penger fra staten, er kuttlista lang.

I Bodø mener ordføreren at gang- og sykkelvegen blir mye dyrere fordi fylkeskommunen trakk seg fra spleiselaget med kommunen.

– Når vi vet at fylkeskommunen sine rammer har blitt tatt ned, kan man også stille spørsmålet om man klarer å gjennomføre dette prosjektet når det blir skjøvet ut i tid, sier Ole Hjartøy.

Ifølge Nordland fylkeskommune sin investeringsplan for Fv 834, som inkluderer gang- og sykkelveg, er prisen på 119 millioner kroner. Prosjektet er utsatt til 2018.

Folkeliv i Ausvika

Ausvika tiltrekker seg mange på en sommerdag. Uten en egen gang- og sykkelsti er vegen fortsatt trafikkfarlig, mener ordføreren.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK