Selger laks for 100 millioner til Russland: – Dette får store konsekvenser

– Jeg har akkurat fått beskjeden og nå må vi jobbe intenst for å finne andre markeder, sier oppdretter Geir Wenberg om Russlands boikott av Norge.

Geir Wenberg i Salten Aqua

– Dette får sannsynligvis store konsekvenser for hele næringen, sier Geir Wenberg.

Foto: Martin Steinholt / NRK

Russland innfører i dag et fullstendig importforbud for frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk og melkeprodukter fisk fra Norge.

Importforbudet går hardest utover oppdrettsnæringen som i fjor eksporterte laks til Russland for en verdi av cirka fem milliarder kroner.

Geir Wenberg, som er daglig leder i Salten Aqua, har akkurat fått beskjed om boikotten når NRK møter ham i Skjerstadfjorden i Fauske kommune.

– Dette får sannsynligvis store konsekvenser for hele næringen. Nå må vi finne andre markeder for fisken, sier han.

25 prosent går til Russland

Salten Aqua, som er en sammenslutning av flere oppdrettere i Salten, har budsjettert med et salg av laks til Russland for drøye 100 millioner kroner i år. Det utgjør cirka 25 prosent av det totale salget.

Konsekvensen for selskapet kan med andre ord bli betydelige. Wenberg er likevel optimist.

– Jeg tror vi får det til, men nå må de som jobber med salg jobbe intenst fremover. Vi må finne nye markeder for 25 prosent av fisken vår, og det blir en utfordring.

Heldigvis for oppdretterne er det stor etterspørsel etter laks på verdensmarkedet.

– Vi har egentlig ikke klart å produsere nok laks i Norge, så her bør det finnes muligheter, sier han.

(artikkelen fortsetter under)

Oppdrettslaks

Det er store mengder laks i norske merder. Russisk importstans kan føre til prisfall på norsk laks.

Foto: Gorm Kallestad

– Verst for russerne

Ole Kristian Kjellbakk er direktør i oppdrettsselskapet Polar Quality som selger laks for produsenter i Salten.

Russland står for 20 prosent av selskapets marked. I 2012 solgte selskapet 15.106 tonn laks til en verdi av 405 millioner kroner.

– Russland er en viktig kunde. Samtidig sitter vi nå på kontoret og diskuterer, men det er ingen krisestemning. Slik vi ser det er situasjonen verst for våre russiske kunder. At et markedet forsvinner gjør at andre markeder åpner seg, sier han til NRK.

Laks, sild og makrell

Russland er det største og viktigste eksportmarkedet for norsk sjømat. Det er i hovedsak sild og makrell, men også laks og torsk, som eksporteres fra Norge til Russland, ifølge Nærings- og fiskeridepartementet.

Forbudet kommer som svar på landenes sanksjoner mot Russland på grunn av situasjonen i Ukraina. Forrige uke trappet EU opp sine sanksjoner. Blant annet stanset EU eksport av rør og utstyr til russiske oljeselskaper og all eksport av våpen på unionens våpenliste.

Fram til denne siste sanksjonsrunden, har EUs sanksjoner mot Russland kun rettet seg mot selskaper og enkeltpersoner som har vært involvert i Ukraina-konflikten.

Professor: – Kan ikke forby varer

Professor i jus ved Norges fiskerihøgskole ved Universitet i Tromsø, Peter Ørebech, mener Russland ikke har anledning til et generelt importforbud.

– Dette er en sak som kan høre til under Verdens handelsorganisasjon. Russland er blitt medlem og Norge har vært det lenge. Grunnvilkårene for handel mellom land er at alle skal behandles likt. I tillegg er det regler om forbud mot etablering av importforbud. Man kan tollregulere importen, men ikke forby noen varer. Noen unntak finnes det, som for eksempel med betalingsproblemer og hvis matvaren er farlig for menneskers liv og helse, sier Ørebech.

Kursfall for oppdrett

De russiske sanksjonene ga umiddelbart utslag på Oslo Børs.

Marine Harvest gikk til topps på omsetningslisten, med et kursfall på over 8 prosent. SalMar ble også handlet mye og gikk ned 3,3 prosent.

Annerleder utfordringer

Leder Dag Ivar Brekke i Innovasjon Norge i Russland forteller at det russiske importforbudets varighet og omfang kan skape utfordringer av en annen karakter enn begrensninger russiske myndigheter tidligere har lagt på norske bedrifters adgang til det russiske markedet.

– Tidligere utfordringer har handlet om enkeltbedrifters adgang til det russiske markedet, og forholdet mellom utestengte og tillatte eksportører. Et fullt importforbud av ett års varighet vil etter utformingen å dømme ramme alle eksportører. Det er en annen situasjon, sier Brekke.

Milliardverdier

Norsk-russisk samhandel utgjorde i fjor 17,7 milliarder kroner. Norsk import fra Russland utgjorde 9,1 milliarder kroner av dette.

Norsk eksport til Russland sto for 8,6 milliarder kroner. Fisk og sjømat utgjør mesteparten av norsk eksport til Russland. De siste årene har denne andelen utgjort om lag 70 prosent av den samlede norske eksporten til nabolandet i øst.