NRK Meny
Normal

Må bruke millioner på merking av kraftlinjer

Luftfartstilsynet ønsker å bedre sikkerheten i lufta, og krever nå at kraftselskapene merker linjene sine bedre.

Ulykkeshelikopteret på Sollihøgda

Ulykkeshelikopteret på Sollihøgda januar 2014 traff en høyspentlinje før havariet.

Foto: Su Thet Mon / NRK

Luftfartstilsynet pålegger kraftselskapene å merke linjene sine bedre, forteller juridisk seniorrådgiver Stian Hangaas i Luftfartstilsynet.

– Den nye forskrifta er en videreføring av de gamle merkekravene. Den viktigste endringa er at vi nå stiller krav til lysmerking av høye luftspenn. Det vil for eksempel si en kraftlinje som går over en fjord eller dal, og som er høyere enn 150 meter, sier Hangaas til NRK.

Han sier at bakgrunnen er et ønske om å forbedre flysikkerheten.

– Vi har stadig mer utbygging av infrastruktur, samtidig som vi har mer flytrafikk som beveger seg i lavere luftlag. For å ivareta flysikkerheten på best mulig måte, er det viktig at vi stiller krav til at disse hindrene blir merket på en hensiktsmessig måte.

– En krevende jobb

Statnett har 11.000 kilometer med ledninger rundt omkring i Norge, og må nå sette i gang med et omfattende arbeid for å få merket deler av dette i henhold til de nye kravene, forteller kommunikasjonssjef Henrik Glette i Statnett.

Kabelstrekking - Statnett - Henrik Glette

Henrik Glette i Statnett forteller at de står overfor et omfattende arbeid.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Denne forskriften omfatter ikke bare nye linjer, også en del av våre eksisterende nettverk må merkes på nytt, sier Glette til NRK.

Statnett er nå i dialog med tilsynet for å bli enig om en framdriftsplan på dette arbeidet.

– Vi har en krevende jobb foran oss. Vi må ut med blåser på fjordspenn som gjerne går over mange hundre meter. Det betyr også at linjene må kobles ut, og at vi må sende strømforsyningen andre veier mens arbeidet pågår, sier Glette.

Frist til 2017

Stian Hangaas i Luftfartstilsynet håper kraftselskapene er i mål med de nye merkekravene innen utgangen av 2017.

– Vi har gitt en del overgangsregler, og håper at dette arbeidet ikke tar så altfor lang tid, sier han.

To mistet livet

I januar i fjor mistet to menn livet i en helikopterulykke på Sollihøgda. Helikopteret traff en høyspentledning før det styrtet.

Slike kraftlinjer går på kryss og tvers over hele landet, og Norsk Flygerforbund har tidligere etterlyst bedre merking av hindringer for fly og helikoptre.