Må betale Terra-kommunene 90 millioner

Høyesterett har avvist anken fra forsikringsselskapet ACE. Dermed er lagmannsrettens dom er rettskraftig, og selskapet må punge ut med 90 millioner kroner til Terra-kommunene. – En seier, sier tidligere Terra-ordfører Kjell-Idar Juvik i Hemnes.

Sammen med sin kollega Asgeir Almaas (t.v.) i Hattfjelldal satt Haugesundordfører Petter Steen jr. i

Tidligere ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almaas (t.v.), og tidligere Haugesund-ordfører Petter Steen jr. under den første Terra-rettssaken i 2014. I dag kan begge glede seg over at Terra-kommunene vant fram.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Høyesteretts beslutning og lagmannsrettens dom i kommunenes sak mot Terras forsikringsselskap ACE er rettskraftig. Det betyr at ACE European Group Limited må betale nær 90 millioner kroner til de åtte Terra-kommunene.

Kjell-Idar Juvik, stortingsrepresentant Ap, Nordland

– Nå må boet også avsluttes og gjøres opp slik at kommunene får din del av Terras restbeholdning, sier Kjell Idar Juvik (Ap), tidligere ordfører i Terra-kommune Hemnes.

Foto: Stortinget

– Med dette er det satt punktum for kommunenes søksmål mot ACE. Dommen slår fast at det er Terras uaktsomme rådgivning som har forårsaket tapene kommunene er påført, og at det ikke er grunnlag for avkorting i forsikringsbeløpet, sier stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik (Ap), tidligere ordfører i Terra-kommune Hemnes.


Han mener Høyesteretts beslutning på nytt underbygger at kommunen ble utsatt for svindel fra Terra.


Jeg er fornøyd med at kommunene på nytt får tilbake deler av sine tap. Og at ansvaret plasseres på Terra.

– Var erstatningsansvarlig

Som kjent kom Borgarting lagmannsrett i april til at Terra var erstatningsansvarlig for sin uaktsomme rådgivning både overfor Haugesund og Hattfjelldal kommuner.

Kommunene tapte flere hundre millioner kroner på investeringer de gjorde gjennom Terra Securities, men meglerfirmaet hadde en ansvarsforsikring hos ACE. Terra-kommunene mente denne forsikringen ville gi dem krav på erstatning.

I spørsmålet om kommunenes krav var dekket under en eller to poliser kom lagmannsretten, på samme måte som tingretten, til at kommunenes krav er kun dekket under en polise. Hattfjelldal fremmet en begrenset anke over dette forsikringsrettslige spørsmålet til Høyesterett. Av Høyesteretts beslutning fremgår at også denne anken er nektet fremmet.

– Ble lurt opp i stry

Stein Erik Stinessen

– Dommen slår fast at det er Terras uaktsomme rådgivning som har forårsaket tapene kommunene er påført, og at det ikke er grunnlag for avkorting i forsikringsbeløpet, sier advokat Stein Erik Stinessen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Lagmannsrettens avgjørelse om at Terra er erstatningsansvarlig overfor både Haugesund og Hattfjelldal har betydning for de seks øvrige Terra-kommunene Hemnes, Rana og Narvik, Bremanger, Vik og Kvinesdal.

Kommunene er tilfreds med at det nå settes sluttstrek for ansvarsspørsmålet. Advokatfirmaet Lund & Co, som representerer de åtte kommunene sitter nå og regner på hvor mye penger hver kommune får.

– Det er nå endelig fastslått at de som er å bebreide er meglerne i Terra Securities, ikke kommunene. De ble rett og slett forledet. kommunene ser på den rettskraftige dommen som en oppreisning, sier advokat Stein Erik Stinessen til NRK.

Ni år

Det var i 2007 at den såkalte Terra-skandalen ble avslørt. Nå gjenstår to saker før det kan settes endelig punktum – ni år etter.

– At ansvarsforholdet så klart fastslås i dommen har også betydning for konkursboets fordringsprøvelse. Beholdningen i konkursboet er på mellom 150 og 200 millioner kroner. Her er vi i dialog med konkursboet, og håper å få sluttført saken før jul.

Dommen har også betydning for den gjenstående forsikringssaken mot AIG om styreansvarsforsikringen, som også omfatter den tidligere ledelsen i Terra, Securities.

– Også her er dialogen gjenopprettet, og vi håper på en avklaring før nyttår, sier advokat Stein Erik Stinessen.

Nyhetssending på nett i Nord-Norge

Siste nytt fra NRK i Nord-Norge

Oppsummert

Vi gir deg de viktigste nyhetene direkte fra hele Nord-Norge. Følg nettsendingen mellom klokken 17.00 og 19.00.

  • Bjørklund innstilt som ny styreleder

    Valgkomiteen i Tromsø idrettslag har innstilt Stig Bjørklund som ny styreleder, etter at Helge Kræmer bestemte at han skulle forlate vervet etter ti år. Valgkomiteen foreslår videre at Astrid Strandbu blir nestleder, Miika Koppinen, Dagfinn Sætra, Anita Sletten og Frode Rinnan blir medlemmer, mens Susanne Olsen blir varamedlem.

  • 12 nye uker i varetekt

    Politiet har fått medhold om 12 nye uker i fengsel for den siktede etter drapet ved Skjombrua i november i fjor. Den 23 år gamle mannen er siktet for å ha knivstukket to menn i en bil, den ene mannen døde av skadene han fikk. Nå blir han sittende i varetekt fram til 15. mai. – Vi håper etterforskningen skal være klar til da. Hovedforhandlingene vil sannsynligvis holdes i oktober, sier politiadvokat Torgeir Kvitvik.

  • Laveste sysselsetting på ti år

    En ny rapport utarbeidet av Stortinget viser at Finnmark har den laveste sysselsettingsgraden på 10 år. Stortingsrepresentant for Ap i Finnmark, Helga Pedersen mener man burde bruke mer statlige midler på investeringer i reiseliv og fiskeri.

Starter klokken 18:45
Torsdagens nyhetssending fra NRK Nord
Onsdagens nyhetssending fra Nord-Norge
Dagens sending, NRK Nord.
Overskridelse på en milliard kroner fører til økte utgifter for bilistene. Frp reagerer kraftig

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Venke opplevde enhver hesteeiers mareritt da hun oppdaget en fremmed mann i stallen hennes.
I løpet av den siste uka har nordlyset flere ganger danset over himmelen i Nord-Norge. Marius Birkeland fanget dette synet.