Lyntog i sør gir flytrøbbel i nord

Kystflyplassene på Helgeland kan miste store inntekter dersom det blir lyntog i Sør-Norge.

Lyntog

Avinor frykter at småflyplassene vil lide økonomisk hvis planene om lyntog blir realisert.

Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Avinor frykter at småflyplassene vil lide økonomisk hvis planene om lyntog blir realisert. Avinor-direktør Sverre Quale frykter at flyplassene langs kysten i nord og vest blir rammet hardest.

I dag er det overskuddet fra storbyflyplassene i sør som finansierer distriktsflyplassene.

– Det er overskuddet fra de fire-fem største flyplassene som i all hovedsak brukes til å dekke alle de andre over 40 flyplassene som aldri kan gå med bedriftsøkonomisk overskudd, sier Quale til NRK.

– Har ikke sett på konsekvensene

Avinor-direktøren er bekymret for at samferdselspolitikerne ikke har sett nok på konsekvensene av lyntogutbygging mellom storbyene.

– Sånn som det har vært de siste årene, overføres det cirka 1 milliard kroner fra de største flyplassene til resten av nettet. Det vil ikke være mulig å drive slik vi har gjort de siste årene, hvor vi også har levert overskudd til staten, dersom vi mister over halvparten av passasjergrunnlaget, sier Quale.

– Mulig å finansiere begge

Quale innser at politikerne vil frakte passasjerer mer miljøvennlig fra sentrum til sentrum i sør, men minner om at da vil hele inntektssystemet til fly-Norge måtte lages på nytt.

Han savner helhetstenkning rundt konsekvensene av lyntogentusiasmen.

– Det er viktig at luftfart blir tatt med i den helhetlige konsekvenseutredningen av lyntoget, sier Quale.

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Guri Størvold innrømmet at de ikke har sett nok på konsekvensene.

– Så vidt meg bekjent, finnes det ikke regnestykker på dette. Men det er mange spørsmål rundt lyntog som ikke er besvart ennå, sier Størvold.

Hun mener det vil være mulig å finne penger både til flyplasser og lyntog.