De lykkeligste arbeidstakerne er i nord

Norge skårer høyest på arbeidsglede i Europa, og det er nordlendingene som er aller gladest på jobb.

Mannskapet på redningsskøyta "Det Norske Veritas"

Mannskapet på redningsskøyta 'Det Norske Veritas' hadde 412 oppdrag i 2013. I januar i år reddet de fiskeren Tom Roger Jensen da han falt i vannet sør for Ballstad i Lofoten.

Foto: Redningsselskapet

Norge er det landet i Europa som skårer høyest på arbeidsglede. Nederland og Danmark er henholdsvis på andre og tredje plass, skriver Teknisk Ukeblad .

Det viser undersøkelsen European Employee Index fra medlemsorganisasjonen HR Norge og konsulentselskapet Ennova.

Leder av HR-Norge, Even Bolstad, sier at det er først og fremst land i Nord-Europa som viser mest arbeidsglede.

– Vi ser at høy grad av arbeidsglede henger sammen med ledelseskulturen og høy grad av tillit i arbeidslivet. Grunnen til at Norge gjør det så bra er svært god økonomi som skaper trygghet. I tillegg har vi en sterk tillitskultur.

Nord-Norge er best

Undersøkelsen viser at høyest arbeidsglede er i Nord-Norge. Finnmark, Troms og Nordland er på første plass, mens Oslo er på siste plass i undersøkelsen.

Karl Johans gate

Folk i Oslo har minst arbeidsglede, ifølge undersøkelsen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Det forklares med at aktivitetene og veksten knyttet til oljenæringen i nord skaper optimisme. Men det er ikke den eneste forklaringen.

– Vi tror det har sammenheng med mindre enheter i næringslivet, som igjen gir større følelse av å være tett på virksomhetens mål og strategier, sier Bolstad.

Arbeidsgleden varierer sterkt fra sektor til sektor i arbeidslivet. De aller lykkeligste arbeidstakerne i landet jobber i kulturlivet og i foreninger og frivillige organisasjoner.

På siste plass er arbeidstakere i transportsektorene, skriver Teknisk Ukeblad.

Mexico er best

Den årlige kartleggingen gjennomføres i over 20 land. Norge er på tredje plass i verdenssammenheng når det gjelder arbeidsglede. Mens Mexico og India er på første og andre plass.

Ifølge Bolstad er det flere faktorer som de definerer arbeidsglede ut i fra.

– Vi definerer som en funksjon av motivasjon som er viktig for engasjement og trivsel som er en sentral driver for troskap, sier Bolstad.

Andre parametre som undersøkelsen evaluerer er omdømme, overordnet lederskap, samarbeid, det daglige arbeidet, lønns- og ansettelsesforhold og faglig og personlig utvikling.

Dyrke samspillet

Mer samarbeid og mindre konkurranse internt bidrar til en bedre arbeidskultur. Det sier Endre Sjøvold, førsteamanuensis ved NTNU til Teknisk Ukeblad.

– Jeg kjenner ikke til undersøkelsen og hvor forskjellig er arbeidskulturen i ulike deler av Norge.

Men for å skape mer arbeidsglede anbefales det å dyrke samspillet mellom mennesker. Det bidrar til mer trivsel på arbeidsplassen.