Normal

Lusefaren ikke over

Det var en liten nedgang i lakselusnivået fra desember til januar, bortsett fra i nord som hadde en økning, viser de siste tallene fra Mattilsynet.

Lisbeth Berg-Hansen anmeldt for lakselus

PÅ RETT VEI: Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) sier at totalbildet er at næringen er på rett vei fordi lusetallet går ned.

Foto: Nils Henrik Måsø/Norsk Jeger og Fiskerforbund

I Nordland har nivået gått opp, noe som ifølge assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet Ole Fjetland, er uventet og bekymringsfullt.

– Lusefaren er på ingen måte over, og nivået må ytterligere ned til våren, sier han i en pressemelding.

Finnmark og Troms hadde også en liten økning. Fra Trøndelag til Rogaland var nivået i januar i snitt under tiltaksgrensen, men mange anlegg lå likevel over denne grensen.

– På rett vei

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) sier at totalbildet er at næringen er på rett vei fordi lusetallet går ned. Men som Mattilsynet er hun bekymret over økningen sør i Nordland og nord i Nord-Trøndelag.

– I mitt møte med Mattilsynet onsdag spurte jeg om årsaken, men synes ikke jeg fikk gode nok svar. Økningen er overraskende fordi all logikk skulle tilsi at det var en nedgang, sier Berg-Hansen til NTB.

Hun understreker at det er næringens ansvar å produsere laks i pakt med naturen.

– Jeg følger situasjonen tett. Mattilsynet har en verktøykasse de kan ta i bruk. Jeg vil ikke intervenere i bruken av disse, sier statsråden.

Berg-Hansen er spent på tallene som kommer om en måned fordi det er da man virkelig kan se om jobbingen i vinter har virket.

Lusefaren ikke over

Mattilsynet er bekymret for utviklingen i Nordland, både for at lusenivået går opp på denne tiden av året og for at omfanget av resistens har økt sør i fylket.

– Dette er en forverring av situasjonen i løpet av de siste 14 dagene. Noen anlegg har også begynt å ta i bruk av hydrogenperoksid, og det vil si at ingen andre midler fungerer effektivt, sier Fjetland.

Han konkluderer med at lusefaren ikke er over og at lusenivået må ytterligere ned til våren. Mattilsynet vil fortsette å følge anleggene tett.