Lufthavn droppet brannøvelser

Luftfartstilsynet truet med å trekke godkjenningen til Narvik lufthavn på grunn av manglende redningsøvelser.

Framnes lufthavn, Narvik

FRAMNES LUFTHAVN, Narvik: Her kunne retten til å drive passasjertrafikk blitt inndratt.

Foto: NRK

Luftfartstilsynet inspiserte flyplassen, og funnene var alvorlige, sier direktør Espen Slyngstad.

– Det er alvorlig, fordi treningsprogrammet er lagt opp for at mannskapene skal være i stand til å håndtere en situasjon som oppstår, som f.eks. ulykker. Er ikke treningsprogrammet gjennomført, kan det medføre en redusert evne til å håndtere denne type situasjoner.

Avdekket flere regelbrudd

Espen Slyngstad, avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet

TRUET MED Å TREKKE GODKJENNING: Espen Slyngstad, avdelingsdirektør i Luftfartstilsynet.

Foto: Øystein Nygård / NRK

For at du og jeg skal fly trygt, kontrollerer Luftfartstilsynet norske flyplasser, og det var tidligere i år at Luftfartstilsynet inspiserte flyplassen i Narvik.

Tilsynet fant flere ting som ikke var etter regelboka, sier avdelingsdirektør Espen Slyngstad.

– Da vurderte vi å trekke tilbake den tekniske godkjenningen som Narvik lufthavn har for å drive en flyplass.

Sjelden trussel

Dette er første gang på i alle fall tre år at tilsynet truer med å trekke en godkjenning, så det å true om å stenge en lufthavn er ikke noe Luftfartstilsynet gjør ofte.

Konsekvensen ville blitt at Narvik ikke ville fått lov til å drive passasjertrafikk med fly.

Beklager situasjonen

I Narvik beklager lufthavnsjef Reidar Karlsen at situasjonen ble slik, men sier at de nå har rettet opp i forholdene.

– Vi har ikke klart å dokumentere alle øvelsene vi har gjennomført, og i tillegg har vi hatt sykemeldinger, og derfor har vi fått en del hull i øvelsesplanen.

Etter tiden fra tilsynet har flyplassen jobbet for å komme på det nødvendige nivået når det gjelder brannøvelser.