Anmelder Luftfartstilsynet for dokumentforfalskning

Luftfartstilsynet er anmeldt for å ha forfalsket et dokument. – Hvis forvaltningen kan gjøre slikt, blir man stående rettsløs, sier anmelderen.

Svein Kåre Johnsen med sitt hjemmebygde fly

ANMELDER: Svein Kåre Johnsen anmelder nå Luftfartstilsynet. Her med sitt hjemmebygde fly som han brukte fire år på å lage.

Foto: Per Inge Evensen

Luftfartstilsynet er anmeldt for et tilfelle av dokumentforfalskning i desember i fjor.

Privatflyver Svein Kåre Johnsen fra Oslo, som står bak anmeldelsen, hevder tilsynet har fabrikkert et brev fra 2008. Luftfartstilsynet var da pålagt å varsle om endringer av praksis for privatfly.

Johnsen mener han aldri har fått brevet, og at tilsynet forsøker å dekke over egne feil.

– Jeg visste at det ikke var sendt noe slikt forhåndsvarsel, og det fant nok også Luftfartstilsynet ut. Så ble altså et dokument fabrikkert og sendt til meg, sier Johnsen som også er nestleder i interesseforeningen for førere av selvbygde fly, Experimental Aircraft Association.

Begynte med en klage

Johnsen hadde brukt fire år på å bygge sitt eget fly og måtte derfor søke om flyvetillatelse hvert år. Luftfartstilsynet endret i 2008 praksis for utsending av bevis for flyvning med den typen fly som Johnsen har, uten å endre selve forskriften.

Med den nye praksisen var det plutselig ikke lenger tillat at Johnsen, og piloter av rundt 50 andre fly, drev natt- og instrumentflyvning. Johnsen klaget, og saken ble advokatmat. Han kunne ikke forstå hvorfor han skulle få begrenset retten til å fly, og de nye praksisen kom som lyn fra klar himmel.

Johnsen klaget saken inn for Samferdselsdepartementet i 2009 og den havnet til slutt hos Sivilombudsmannen.

Mener brev ble forfalsket

Luftfartstilsynet hevdet da at de hadde forhåndsvarslet flyeierne om endringen i 2008, slik kravet er. Johnsen mener at han aldri fikk dette varselet, og ba om å få tilsendt brevet.

– Etter purring og klager på nektet innsyn, mottok jeg i desember i fjor det forfalskede dokumentet. Teksten kunne ikke være skrevet i 2008, men den som laget dokumentet prøvde å få det til å se gammelt ut. Dokumentet hadde Oslo-adresse, men Luftfartstilsynet ble flyttet fra Oslo til Bodø før 2008.

Det er også opplysninger i brevet og valg av formuleringer og uttrykk Johnsen mener avslører at brevet er skrevet i ettertid. Han har nå anmeldt Luftfartstilsynet til politiet.

– Dette kan jeg ikke finne meg i. Hvis forvaltningen kunne gjort slike ting uten at noen reagerte, ville man som borger bli stående rettsløs, sier Johnsen.

Tar saken alvorlig

Tor O. Iversen

Kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Tor O. Iversen.

Foto: Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet har mottatt bekreftelse fra Oslo politidistrikt om anmeldelsen.

– Vi tar alle slike påstander svært alvorlig. Derfor satte vi umiddelbart i gang med en intern gjennomgang av saken. Vår foreløpige konklusjon er at Luftfartstilsynet ikke har gjort noe straffbart, sier kommunikasjonsdirektør Tor O. Iversen.

Den interne gjennomgangen av saken er ennå ikke ferdig.

– Vi har imidlertid avdekket uheldige sider ved vår forvaltningspraksis i denne konkrete saken. Det tar vi umiddelbart tak i, sier Iversen.

Fikk tilbake flytillatelse

Anmeldelsen skal nå behandles av Salten politidistrikt.

Saken om Johnsens rettigheter til å fly ble løst i desember og Sivilombudsmannen har gitt ham medhold, men nå har han solgt flyet og vil ikke fly mer.