NRK Meny
Normal

Lover tiltak for ulykkesvei

Anne Marit Bjørnflaten (Ap) i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget lover tiltak for å sikre E8 gjennom Lavangsdalen.

Dødsulykke i Lavangsdalen

SKAL SIKRES BEDRE: Anne Marit Bjørnflaten (Ap) lover hurtige tiltak for å sikre den ulykkesbelastede veien gjennom Lavangsdalen.

Foto: NRK

Trafikkulykken som krevde fem menneskeliv i Lavangsdalen fredag har satt fart i planene om å sikre denne strekningen mot ulykker.

Strekningen blir betraktet som en av de farligste i Nord-Norge og har i løpet av de ti siste årene krevd 21 menneskeliv.

Anne Marit Bjørnflaten er andre nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og hun er sterkt preget av den tragiske ulykken.

– Mine tanker går først og fremst til de pårørende etter denne tragiske ulykken og dette har berørt meg sterkt. Nå er vi nødt til å snu alle steiner vi kan for å sikre våre veier bedre.

Gjennomsnittsmålinger

Bjørnflaten mener det raskt må på plass tiltak for å begrense mulighetene for ulykker på denne strekningen.

– Jeg er av den oppfatning at gjennomsnittsfartsmålinger kan være en type tiltak som viser seg å ha veldig god effekt. Dette har vært mye benyttet i utlandet og viser seg å være et av de viktigste tiltakene for å redusere risikoen for alvorlige ulykker.

– Derfor har vi nå gjennomført et forsøksprosjekt på tre veier på Østlandet, som har hatt veldig god effekt. Gjennomsnittsfarten på disse veiene har vært redusert fra 2,7 til 10,2 kilometer, og dette vil gi en reduksjon i antall drepte med hele 35 prosent.

– Derfor er tiltaket med gjennomsnittsmåliger utrolig effektivt, og jeg mener det er et av tiltakene som bør iverksettes langs deler av strekningen på Europavei 8, sier Bjørnflaten.

Jobber på spreng

Gjennomsnittsmålinger på veistrekninger er en utfordring for personvernet, men nå er evalueringen nettopp avsluttet. Ifølge Bjørnflaten har Datatilsynet hatt noen innvendinger, men her har man nå fått på plass gode løsninger som også ivaretar personvernet.

– Jeg har håp om at det skal være mulig å få på plass dette så raskt som mulig. Jeg har også merket meg at regionvegsjef Torbjørn Naimak tidligere har sagt at han ønsker gjennomsnittsmålinger på Europavei 8.

– Samferdselministeren har også sagt at vi skal få på plass tiltak gjennom Lavangsdalen allerede i februar, så i løpet av våren håper jeg at det skal la seg gjøre å få på plass gjennomsnittsmålinger og fotobokser for det bruket, sier Bjørnflaten.

Prioriteres høyt

Anne Marit Bjørnflaten sier til NRK Nordaførr at strekningen gjennom Lavangsdalen kommer til å få høy prioritet.

– Denne veistrekningen skal bli prioritert. Dette er en av de farligste strekningene vi har i Nord-Norge. Det store antallet dødsulykker viser at vi er nødt til å prioritere tiltak i forhold til denne strekningen. Noe ligger allerede inne, veien skal utbedres og det kommer midtrekkverk enkelte steder, men det vil ta noe lengre tid å få på plass, fordi veien må utvides, sier Anne Marit Bjørnflaten.