Lover milliarder til kommuner som legger til rette for mer oppdrett

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil ha mer fisk i norske oppdrettsmerder. – Dersom oppdrettsnæringa øker produksjonen sin 2-3 prosent neste år vil dryppe over en milliard kroner til vertskommunene, sier han. Men næringa kan ikke love noen vekst.

Oppdrett Bukkøy i Lurøy kommune

Flertallet på Stortinget ba fiskeriminister Per Sandberg om å få i gang en eksportavgift på oppdrettsfisk. Men regjeringen avviste forslaget.

Foto: Jon-Petter Antonsen

– Oppdrettsnæringen vil få tilbud om vekst fra 2018, både å øke produksjonen i eksisterende anlegg, samt kjøpe nye tillatelser. Forutsatt at oppdrettsnæringa gjør jobben sin på miljø og kommunene legge til rette for nye areal, vil det i årene framover trille milliarder på milliarder inn i Havbruksfondet, sier Sandberg til NRK.

Med en økning i produksjonen på 2,45 prosent allerede neste år må næringen betale 1,4 milliarder kroner til Havbruksfondet. Av denne summen går 80 prosent til kommunene, legger fiskeriministeren til.

Innfører trafikklys-system

Per Sandberg

I Norge er det et mål at havbruksnæringen skal mangedobles. Fra en produksjon på 1,3 millioner tonn i fjor til 5 millioner tonn i 2050. Det kan bli mye penger til kommunene likevel mener fiskeriminister Per Sandberg.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Innen nyttår vil regjeringen ha klart et tilbud om vekst i tillatt biomasse i eksisterende anlegg, og tidlig neste opplegget for å kunne tildele nye konsesjoner bli presentert.

I neste uke vil det nye trafikklyssystemet for oppdrettsnæringen være på plass. Kysten er delt opp i 13 produksjonsområder der særlig lakselus og påvirkning på villfisken avgjør om det åpnes for vekst (grønt lys), uendret produksjon (gult) eller reduksjon (rødt lys).

Oppdrettsnæringa venter spent på hvilke krav som vil møte næringa.

– Forutsetningen for den veksten fiskeriministeren ønsker seg er at disse kravene ikke blir for strenge, og dermed vanskelig for næringa i gjennomføre. Vi er spente på hvilket nivå man legger seg på, sier informasjonssjef Øyvind André Haram i Sjømat Norge.

Ikke fornøyd

oppdrettsanlegg

Merder fulle av laks og ørret er et vanlig syn lags kysten i fylket vårt, som her i Velfjorden.

Foto: NRK

I går ble det kjent at regjeringen skrinlegger planene om en eksportavgift på oppdrettsfisken. Fiskeriminister Per Sandberg får hard kritikk fra fylkesrådet i Nordland, som er kritisk til at regjeringa ikke følger opp stortingsvedtaket som skulle gi oppdrettspenger til kommunene.

– Regjeringen setter oppdrettskommuner i en vanskelig situasjon, mener næringsråd Ingelin Noresjø (KrF) i Nordland, etter at Stortinget ba regjeringen utrede en avgift som skulle komme kommunene til gode.

Oppdrettsanleggene tar opp areal i strandsonen og Stortinget ville at kommunene som er vertskap for næringen skulle få inntekter basert på en avgift for bedriftene. Men regjeringen stoppet vedtaket fordi det kommer i strid med europeisk eksportregelverk som Norge må forholde seg til.

– Vi snakker om en eksportavgift på ubearbeidet fisk. Finansdepartementet har konkludert med at dette er i strid med Norges forpliktelser med EFTA-konvensjonen, sier Sandberg til NRK.

I stedet viser han altså til det ferske havbruksfondet som er opprettet for å gi kommunene en større del av kaka. Så langt har Havbruksfondet gitt småpenger til kommunene, og tilliten til fiskeriministeren begynner å bli tynnslitt.

– Sandberg har en utfordring med å ha troverdighet i Nord-Norge. Jeg oppfordrer han til å ha god dialog med politikere på lokalt og regionalt nivå, og ikke bare lytte til næringa, sier Ingelin Noresjø.