Lover å vurdere Nord-Norgebanen

Den nye regjeringen lover å vurdere mulighetene for Nord-Norgebanen på nytt. I regjeringsplattformen som ble presentert onsdag står det blant annet at de skal «gjennomføre en konseptvalgutredning med mål om å realisere utbygging av Nord-Norgebanen». Utredningen skal behandles i forbindelse med neste nasjonale transportplan.

Tog Bodø
Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK