Lover å ferdigstille E6 i Nordland

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) går inn for en raskere utbygging av E6 gjennom Nordland enn det Nasjonal Transportplan legger opp til.

Vegarbeide

Samferdselsminister Liv-Signe Navarsete vil ha ny og fin E6 gjennom Nordland.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

For å komme raskere i gang må man se hele veistrekninger i sammenheng, forklarer statsråden.

- Vi ønsker at Statens vegvesen skal vurdere lengre og nye strekninger i sitt planarbeid. De bør også se på utvidelse av bredden på vegen samt se på nye kontraktformer i utbyggingsfasen. Slik kan vi få bygd flere prosjekt raskere, sier Navarsete.