Hopp til innhold

Går mot endring i loven etter «Tonje-saken» – vil fjerne fire bokstaver

Kun dager etter at Tonje fortalte sin historie er flere partier enig om at loven må endres.

Opp trappa

Tonje fortalte hennes historie. Nå kan den føre til en endring i straffeloven.

Illustrasjon: Egil Ursin / NRK

Tirsdag fortalte NRK saken om Tonje som ble misbrukt seksuelt av to menn mens hun var beruset.

Begge mennene gikk fri på grunn av forskjellen mellom livssituasjon og situasjon.

Onsdag la SV frem forslag om lovendring.

Kun timer senere sier Høyre de vil støtte SV. Flere andre partier åpner også opp for å endre straffeloven.

– Unge kvinner i samme situasjon kan med denne lovteksten ikke vite om de har noen som helst beskyttelse i norsk lov. Det er ikke holdbart og må gjøres noe med, sier Ingelin Noresjø, 2. nestleder i KrF til NRK.

Fra livssituasjon til situasjon

Noresjø henviser til straffelovens §295c. Den sier følgende:

«For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.»

Andreas Unneland, juridisk talsperson i SV, fremmet i dag følgende forslag på Stortinget:

Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å endre ordlyden i straffeloven § 295 første ledd bokstav c) slik at den lyder «å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar situasjon».

Sveinung Stensland

ENKELT: Sveinung Stensland i Høyre sier det er enkelt å støtte opp om forslaget fra SV.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / Siri Vålberg Saugstad

Livssituasjon kan altså bli til situasjon.

Onsdag ettermiddag sier flere partier til NRK at de støtter forslaget fra SV. Blant annet Høyre.

– Dette er et forslag som er lett å støtte, sier Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson for Høyre.

– Vi mener det er et forslag som er godt. Loven er ikke er tydelig nok. Det opprører meg veldig, som far, at ungdom kan bli utsatt for noe slikt. Lovverket må ha klare hjemler når slike overgrep finner sted.

Må ha reell beskyttelse for kvinner

I likhet med Høyre sier KrF at forslaget fra SV er viktig – og at problemstillingen må reises.

– Her er det åpenbart et hull som må tettes i lovverket for å sørge for at kvinnene som blir utsatt for en slik grusom handling får den beskyttelsen loven i intensjonen skal gi dem, sier Ingelin Noresjø.

Hun mener Tonje i denne saken måtte oppleve «dobbelt straff» gjennom overgrep og to rettssaker der gjerningsmennene gikk fri.

Thomas Johansen (MDG) og Ingelin Noresjø (Krf).

Ingelin Noresjø (KrF) sier de må sørge for at kvinner har en reell beskyttelse mot handlinger som i Tonje-saken.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Vi vil se på hvilke muligheter som finnes i det juridiske arbeidet for å sørge for en reell beskyttelse av kvinner og hindre at noen skal bli utsatt for en slik handling.

Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre sier de har lest SVs forslag og dommen fra lagmannsretten. De er positive til å få til en endring.

– Vi vil vurdere å stemme for det, sier hun til NRK.

– Samtidig vil vi gi regjeringen mulighet til å svare for hvorfor den er som den er. Men det er absolutt en situasjon som må ryddes opp i.

Samtykkelov

Arbeiderpartiets Maria Aasen Svensrud sier til NRK at lovverket må treffe slik det er ment å gjøre.

– Dersom det ikke treffer rett eller godt nok så vil vi rette opp i det, sier hun til NRK.

Den nye regjeringen har lovet å få på plass en samtykkelov i Norge. Svensrud drar også frem dette:

Maria Aasen-Svensrud (Ap)

SAMTYKKELOV: Maria Aasen-Svensrud drar frem at Ap vil foreta en utredning som tydeliggjør at sex uten samtykke er voldtekt.

Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– I tillegg sier vi i Hurdalsplattformen at det skal foretas en utredning som tydeliggjør at sex uten samtykke er voldtekt, dette vil også kunne få en effekt ovenfor denne type saker».

Tobias Drevland Lund i Rødt sier de også er opptatt av en ny samtykkelov – og at Tonjes sak viser at tiden er moden for det.

– Rødt vil at all seksuell kontakt skal være frivillig. Definisjonen av voldtekt må skjerpes i loven slik at seksuell omgang forutsetter oppriktig og informert samtykke.

– Tonjes historie viser at en egen samtykkelov er nødvendig. Alle forslag som gjør lovverket bedre og mer rettferdig, samt styrker rettssikkerheten til kvinner, er vi for.

Han legger til at Rødt støtter SVs forslag om endring av lovteksten i §295c.

Forslaget fra SV er sendt til justiskomiteen som nå skal behandle det.

Hvordan reagerer du på denne saken?

Hei! Blir du sint, opprørt, fortvilet eller har noen gode innspill til meg i forbindelse med historien til «Tonje»? Da vil jeg gjerne høre fra deg! Send meg gjerne en e-post hvis du har noe på hjertet.