Løsning i fiskestriden

Russland trekker trusselen om importstans av norsk fisk fra 1.oktober. Norske og russiske myndigheter er blitt enige om ei løsning i fiskekonflikten.

Russisk lakseinspeksjon i Brandasund på Bømlo
Foto: Jan Harald Larsen / NRK

Mattilsynet satt i går i et forhandlingsmøte med russiske myndigheter i Moskva.

- Jeg er tilfreds med at det er funnet løsninger som sikrer at samhandelen mellom Norge og Russland i all hovedsak vil kunne foregå som før - også etter 1. oktober, sier Helga Pedersen i ei pressemelding.

- Det er imidlertid en rekke brikker som skal på plass i løpet av kort tid for å sikre at eksporten går som tidligere, sier fiskeriministeren.

Lager eksportsertifikater

Helga Pedersen
Foto: Knut Falch, Falch, Knut

Torsdag var Mattilsynet i et møte med russiske veterinærmyndigheter og Norge skal ha imøtekommet alle krav fra russerne.

Norge og Russland er blant annet enige om at det skal lages nye eksportsertifikater som ikke lar seg forfalske.

- Falske eksportsertifikater er en alvorlig trussel mot handelen med sjømat. Jeg er derfor svært opptatt av at alle opptrer ryddig ved all eksport av sjømat, sier Pedersen.

Enigheten med russiske veterinærmyndigheter innebærer videre at det ikke innføres nye begrensninger for frossen fisk inntil videre. Eksport av fersk laks til Russland kan fortsatt bare finne sted fra godkjente anlegg.

Store konsekvenser

Rundt nyttår stengte Russland døren for fersk norsk fisk, og for to uker siden varslet de langt strengere eksportkrav. I praksis ville det bety at også salget av frysefisk til det som i fjor var Norges største eksportmarked ville stoppe opp om en drøy uke.

Russisk mafia

Ifølge kilder i Russland, som NA24 har vært i kontakt med, står russisk mafia bak "laksekonflikten" med Norge.

- Nå begynner sildefisket snart, og vi håper på å få store forsyninger fra Norge. Hvis myndighetene stopper importen fra Norge ser det mørkt ut, forteller visedirektør Jevgenij Bondarenko til NA24.

- Denne saken viser hvor korrupt Russland er, og det viser hvordan enkelte byråkrater kan stoppe landet for at de skal kare til seg noen millioner under bordet, tordner en annen fisker.