Lokker sykepleiere med 100.000 kroner for å jobbe her

VG skriver i dag om Hattfjelldal kommune i Nordland som lokker sykepleiere med 100.000 kroner i bonus. – Mer av dette, mener Norsk Sykepleierforbund.

Hattfjelldal sentrum med rådhuset til høyre i bildet

Hattfjelldal sentrum med rådhuset til høyre i bildet. Formannskapet har her bestemt å bevilge inntil 500.000 i rekrutteringstilskudd.

Foto: (CC) CATO EDVARDSEN / WIKIMEDIA COMMONS

Dersom sykepleierne binder seg til å jobbe i minst to år, frister kommunen med 100.000 i bonus. Ikke nok med det. Selv nyutdannede sykepleiere starter med 10 års ansiennitet – tilsvarende årslønn på 435.800, skriver VG.

Hattfjelldal rådhus

Totalt er fire stillinger utlyst, to på hundre prosent og to på 80 prosent. Stillingene på 100 gir 100.000 i bonus, de på 80 80.000 i bonus. Bildet: Hattfjelldal rådhus.

Foto: Billy Jacobsen

Til avisa forteller helse- og omsorgsleder i kommunen, Elisabeth Bogfjellmo, at stillingene ble utlyst i svenske aviser rett over grensen før helgen.

– Vi har ikke hatt noen veldig storm, men etter oppslag i svenske medier i går har det kommet en del mailer og telefoner fra folk som er interessert, sier hun.

Tiltaket kommer som en konsekvens av at kommunen, som veldig mange andre kommuner, mangler sykepleiere. I Hattfjelldal har de opplevd utfordringer knyttet til rekruttering i to-tre år.

– Nå er det så prekært at vi må sette inn tiltak for å få opp fagdekningen for å kunne drive forsvarlig.

Stor mangel på arbeidskraft

Hattfjelldal er ikke i en unik posisjon.

Arbeidskraftundersøkelsen til NAV i 2016 viser at sykepleiere utgjør den yrkesgruppen der det er størst mangel på arbeidskraft i Norge. I 2015 var det mangel på 2.350 sykepleiere og 200 spesialsykepleiere.

Eli Gunhild By

– Dette er spesielt attraktivt for nyutdannede, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norges Sykepleierforbund.

Foto: NRK

Rapporten så også på hva mangelen kan bli i framtiden. Tall fra SSB beregner et underskudd på 28.000 sykepleierårsverk i 2035.

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norges Sykepleierforbund ber flere kommuner se til Hattfjelldal for å komme utfordringen til livs.

– Vi synes det er flott at det noen som tar innover seg at man må gjøre noe for å rekruttere sykepleiere. Lønn er et viktig virkemiddel. Dette er spesielt attraktivt for de nyutdannede, og kan bidra til at de blir værende i kommunen.

– Bonus burde vært en fast del av lønna

Men selv om Gunhild By liker initiativet til nordlandskommunen, skulle hun gjerne sett at man hadde tatt det enda ett skritt lenger.

– De tilbyr en engangssum som er en bonus, det gir ikke pensjonspoeng og er ikke en del av lønnen fremover. Oppfordringen er å ta det enda litt lenger og gjøre disse pengene til en del av lønnen.

– At man legger 100.000 oppå lønna i to år eller mer?

– Ja. Lønn som virkemiddel er noe kommunene må prøve. Vi ser at der hvor det blir gjort har man lyktes med å få flere søkere og sykepleiere inn i stillinger i kommunen.

– Vi må ha et «sykepleierløft» for å møte utfordringene. Det innebærer gode og trygge arbeidsforhold, men først og fremst høyere lønn, sier Gunhild By.

Fjellet Hatten i Hattfjelldal

Tross å være en liten kommune med knappe 1400 innbyggere, har Hattfjelldal mye å by på for dem som er glad i fjell og natur. På bildet: Fjellet «Hatten».

Foto: (cc) Wikimedia Commons
Laster kart, vennligst vent...