NRK Meny
Normal

Lokker fiskeindustrien med billig østeuropeisk arbeidskraft til jul

Med forlokkende juletilbud hvor de slipper å betale overtid og sykepenger lokkes fiskeindustrien til å leie billig østeuropeisk arbeidskraft. – Prakteksempel på sosial dumping, mener LO.

 Arbeid på fiskebruk. Brødr. Andreassen AS Værøy. Sperring av skrei eller lofottorsk. Halene knytes sammen for henging på hjell. Produksjon av tørrfisk. Værøy kommune. Nordland.

Brødr. Andreassen AS på Værøy er en av bedriftene som lokkes med billig østeuropeisk arbeidskraft.

Foto: Steinar Myhr, Samfoto / Samfoto

Rita Lekang, distriktssekretær i LO, har et brev i hendene fra et firma som nå har en julekampanje rettet mot fiskeindustrien.

Med en million kroner i julerabatt og lovnad om et bedret resultat på minst ti millioner kroner i året skal fiskeribedriftene lokkes til å leie østeuropeisk arbeidskraft via bemanningsbyrået.

Bryter norsk lov

Rita Lekang

Rita Lekang i LO, mener bedriften Adversitus driver sosial dumping.

Foto: Øystein Nygård / NRK

I brevet loves de norske kundene at de slipper å betale overtid, ikke får kostnader ved sykdom og slipper å betale pensjonskostnader.

– Dette er sosial dumping. Måten de skal sørge for bedret lønnsomhet er å gi de ansatte langt dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn hva norske arbeidstakere har krav på, sier Lekang.

– Er dette lovlig?

– Det er ikke ulovlig å leie ut arbeidskraft. Det disse gjør er å lage en modell for å unngå likebehandlingsreglene vi har i blant annet i arbeidsmiljøloven. Det står helt klart at innleid arbeidskraft skal ha samme lønn og arbeidsvilkår som innleid arbeidskraft.

– Det vi ser er at flere av disse bedriftene ikke driver innenfor norsk regelverk. I dette brevet står det at helt klart at det ikke er noen pensjonsregler, og da er det brudd på norsk lov, sier Lekang.

Får fire-fem brev i året

Lofoten Viking på Værøy er en av bedriftene som har fått brevet fra bemanningsbyrået. I år har de fått flere lignende lokketilbud.

– Det står det samme i dem alle. Alle reklamerer med at vi slipper å tenke på noe, de tar seg av alt. Vi har ikke noe ansettelsesansvar, det er ikke noe kostnader ved overtid, det er ingen ekstra kostnader ved helligdager og så videre. De sier de ikke er et bemanningsbyrå, men at de kommer hit og tar over produksjonen vår, sier personalsjef Viviann Olsen.

Av prinsipielle grunner ønsker ikke hun at Lofoten Viking skal bruke vikarer gjennom bemanningsbyrå.

– Vi har valgt å ansette folk fast, fordi det gjør at vi får en mer stabil arbeidsstokk, samtidig får vi bidratt til lokalsamfunnet når kommunen får skatteinntekter.

Når bedrifter leier inn ansatte gjennom utenlandske byråer går vertskommunen glipp av store skatteinntekter.

– Våre 61 utenlandske ansatte gir Værøy kommune 5,5 millioner kroner i skatteinntekter i året. Det ville kommunen gått glipp av dersom vi hadde leid dem inn, sier Viviann Olsen.

Selskap fra Gibraltar

Men mange i fiskeribransjen har ikke det samme synet. Av 29 tilsyn Arbeidstilsynet hadde i bransjen i Nord-Norge sist vinter, fikk 24 pålegg. Det ble registrert en rekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene, fravær av overtidstillegg og arbeidsuker oppe i 94 timer.

NRK har tidligere fortalt om forholdene til østeuropeere som kommer for å jobbe i fiskeribransjen. I 2011 fortalte NRK om litauiske Vaidas Sakalauskas fikk kappet av to fingre under jobb på et norsk fiskebruk. På grunn av at han var ansatt i et bemanningsbyrå fikk han kun 2000 kroner i sykepenger.

Det er firmaet Adversitus som står bak reklamebrevet. Det er registrert i Gibraltar, men ledelsen holder til i Litauen. NRK har forsøkt å komme i kontakt med ledelsen i Adversitus, uten hell.

Innfører nytt regelverk

Den sosiale dumpingen i fiskeribransjen har nå blitt av en slik karakter at det nylig ble bestemt en allmenngjøring av tariffavtalen i fiskeribransjen fra 1. februar. Det innebærer at hele eller deler av tariffavtalen får status som lov og gjelder også i bedrifter uten tariffavtale. Fra da må alle i bransjen forholde seg til norske lønns- og arbeidsvilkår.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Arbeiderpartiets stortingspolitiker Lisbeth Berg-Hansen nytt regelverk vil få slutt på sosial dumping i fiskeribransjen.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) er glad for at det nå blir en allmenngjøring av tariffen.

– I hovedsak er alle i fiskeribransjen seriøse, men det er noen få som ødelegger. Det blir en urettferdig og uholdbar konkurranse, der de som driver innleie av billig utenlandsk arbeidskraft blir vinnere. Hvis vi ikke kan drive industri i Norge uten å ty til sosial dumping må vi heller legge ned, sier den nåværende stortingspolitikeren.

Men Lekang tror ikke det betyr slutten på forlokkende reklamebrev.

– En allmenngjøring er et godt virkemiddel mot sosial dumping, men det vi har sett er at det er stor kreativitet hos slike bemanningsbyrå. De finner veier rundt det norske regelverket, men en allmenngjøring av tariffavtalen vil gjøre det vanskeligere for dem, sier Rita Lekang i LO.