Lokførerstreiken over: – En full seier

30 lokførere i Narvik vender tilbake på jobb etter at streiken tirsdag kveld ble avblåst. Lokførernes forbund er svært fornøyd med utfallet.

Narvik havn anno 2014

Årlig skipes nærmere 20 millioner tonn malm ut over havna i Narvik. Nå er lokførerne tilbake i jobb.

Foto: (cc) Peter Krantz / Wikimedia Commons

– Dette er en full seier for oss, sier en fornøyd forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Jørgensen, til NRK tirsdag kveld.

Da hadde partene i streiken akkurat skrevet under på protokollen som bekrefter at streiken, som har pågått i knapt en uke, er over.

Forrige torsdag gikk 30 lokførere i Narvik ut i streik etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og NHO Logistikk og Transport ikke førte fram.

Rolf Jørgensen

Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Jørgensen, er fornøyd med utfallet.

Foto: Norsk Lokomotivmannsforbund

Forbundet ønsket å avtalefeste at halvparten av lokførerne på malmtransportene skal være norske for å sikre arbeidsplasser, noe motparten ikke kunne godta.

– Vi er svært fornøyd med at streiken er over. Det er aldri positivt å være nødt til å ta i bruk streikevåpenet, men i gitte situasjoner er det nødvendig, og det har det vært i denne saken, forklarer Jørgensen.

– Helt avgjørende

Avtalen, som nå er avtalefestet, viderefører dermed dagens ordning. Den tilsier at 50 prosent av lokførerne på malmtogene mellom Narvik og Kiruna skal være ansatt i Norge.

– Det var det grunnleggende kravet vårt. Derfor oppfatter vi det som en full seier. Vi har samtidig fått en økonomisk løsning på oppgjøret som er på lik linje med frontfagmodellen, sier forbundslederen.

– Hvor viktig var det å få til denne avtalen?

– Det var helt avgjørende å få den avtalefestet nå.

NRK har vært i kontakt med assisterende direktør i NHO Logistikk og Transport, Thor Christian Hansteen, tirsdag kveld.

Han bekrefter at streiken er over, men ønsker ikke å kommentere løsningen.

Positivt overrasket

Tilfeldighetene skulle ha det til at Rolf Jørgensen var tilstede i Narvik tirsdag for å delta på et streikemøte.

Samtidig foregikk samtalene med motparten NHO Logistikk og Transport over telefon og epost.

Da streikemøtet var over hadde partene parallelt kommet til en løsning.

– Det er jo litt artig at jeg er i Narvik nå. Medlemmene våre er svært fornøyd med avtalen vi har fått til.

– Hvor raskt er de tilbake på jobb?

– De går tilbake på jobb nå med en gang. Det gjelder også de som har vaktordninger som starter nå i kveld. Så trafikken kommer gradvis i gang igjen nå.

Begge partene uttalte overfor NRK forrige torsdag at de fryktet streiken kunne bli langvarig.

Det tok altså i underkant av seks dager å bli enig.

– Jeg er positivt overrasket over at dette løste seg så raskt, og mener vi har fått en god løsning, avslutter Jørgensen.