Lofotodden til nasjonalpark

Miljødirektoratet støtter forslaget om å gjøre Lofotodden i Moskenes og Flakstad kommune til nasjonalpark, skriver Avisa Lofoten. Fylkesmannen i Nordland ønsker et vern av 104 kvadratkilometer, som skal være av nasjonal verneverdi på grunn av det unike landskapet. Saken behandles av Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.