Hopp til innhold

Lofotkommune sjudoblet antall varsler om lovbrudd i byggesaker

Ett av varslene var til kommunen selv. Frp-politiker mener gebyrene svir mer for private enn for kommunen.

Valle, Vestvågøy

ULOVLIGHETER: Vestvågøy kommune har hatt en voldsom økning av ulovligheter de siste fem åra.

Foto: Grete Tveiterås

Store grøntområder, spredt bebyggelse og fine vann med svaner som overvintrer.

Vestvågøy kommune er en naturperle i Lofoten.

Men kan du sette opp et lite naust nede ved vannet? Eller legge ut en brygge?

Noen tiltak må du søke om å få lov til, og dersom du ikke gjør det vil du motta et forhåndsvarsel.

Dette kan fort bli til et tvangsgebyr om du ikke svarer.

Øking i oppfølging av ulovligheter

Kommunen har hatt en voldsom økning i oppfølging av ulovligheter etter at kommunestyret ba administrasjonen om å satse på dette.

Assisterende kommunedirektør Gard Eide Larsen har samlet tall for de siste fem årene. Økningen i forhåndsvarsler er betydelig.

I 2018 ble det sendt ut 6 forhåndsvarsler. I 2022 var tallet 42.

Larsen er fornøyd med at de nå ivaretar det som kommunen er lovpålagt å gjøre.

– Det var en bestilling som kom etter en forvaltningsrevisjon, og som vi fikk klar beskjed om å følge fra kommunestyret. Det har vi gjort.

Assisterende kommunedirektør Gard Eide Larsen

Gard Eide Larsen har samlet tall for de siste fem årene. Økningen i forhåndsvarsler er betydelig.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Gebyr til seg selv

Kartleggingen avdekket blant annet at kommunen ikke hadde fulgt loven selv da de bygde om på rådhuset.

Det var tiltakshaver som ikke hadde søkt om å gjennomføre et tiltak, og dermed vanket det gebyr.

Økonomisjefen måtte derfor ta ut penger fra kommunens konto, og betale dem til kommunens konto.

Vestvågøy, Rådhuset på Leknes

Kartleggingen avdekket også at kommunen ikke hadde fulgt loven selv da de bygde om på rådhuset på Leknes.

Foto: John Inge Johansen

Litt underlig eller er det likhet for loven?

– Kommunen har mange hatter og roller og det skal være likhetsprinsippet som gjelder, sier Pål Krüger som sitter i kommunestyret for Fremskrittspartiet.

Politikeren har ingenting imot at kommunen bøtelegger seg selv, til tross for at det ikke har noe egentlig konsekvens.

Han er mer oppgitt over det han mener er forskjellsbehandling på andre områder.

– Vi har så mange eksempler at det er vanskelig å vite hvor man skal begynne, sier han.

Les også: Bodø-paret risikerer millionregning etter konkurs – årsaken er et manglende autovern

Kristian Jakobsen og Linda Kristiansen.
Kristian Jakobsen og Linda Kristiansen.

Mener det er for mye

Krüger forteller om en eldre mann i Borgpollen. Han bygget en steinkai for at vikingskipet til museet skulle ha en liggeplass.

– Rundt samme vann er det mange hytter og kaier, hele pollen er nærmest utbygd. Men siden det var et tiltak som ikke ble omsøkt, fikk denne mannen 50.000 kroner overtredelsesgebyr fra kommunen, sier Krüger.

Pål Krüger, Vestvågøy FrP

Pål Krüger føler at det er mange bagateller som ender opp som saker i kommunen.

Foto: John Inge Johansebn / NRK

Denne saken er avgjort av statsforvalteren som har gitt kommunen medhold.

– Det kan se ut som om det er tilfeldig hvem som får, hvem som ikke får og hvem som får mulighet til å rette opp. Det irriterer folk når smått og mindre enn smått eskalerer til store saker med tusenvis av kroner i gebyrer, sier Krüger.

Lovpålagt oppgave

Ordfører Anne Sand fra Senterpartiet er ikke enig med Krüger.

– Ulovligheter og oppfølging er en del av seksjonens alminnelige jobb. Vi har ingen som jakter på ulovligheter. Vi skal gi god informasjon til innbyggerne våre, men plan- og bygningsloven er et vanskelig område, og at det oppstår misforståelser skjønner jeg godt.

Ordføreren oppfordrer folk som er usikre til å ta kontakt med en profesjonell aktør.

Ordfører Anne Sand (Sp) i Vestvågøy

Ordføreren håper at folk ikke opplever kommunen som en «straffkommune» men at de kan få god veiledning.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Bruken av ordet profesjonell går også igjen i gebyrkravene kommunen sender ut.

I en sak ble det lagt ut flytebrygger det ikke var søkt om på Ballstad. Et reiselivsfirma fikk gebyr på 5000 kroner fordi de må «ansees som en profesjonell part» som burde visst bedre.

På rådhuset var gebyret kommunen måtte betale seg selv bare på 3000 kroner.

Det svir mer for private enn for kommunen, mener Frp-politiker Krüger

– Det ser nesten ut til at gebyrene gis etter saksbehandlernes eget forgodtbefinnende. Jeg har spurt hvordan arbeidsflyten er med tanke på gebyrfastsetting, og svaret var at «vi må komme tilbake til det», sier han.

Også politikere synes loven er vanskelig: Høyre-topp innredet soverom i garasje: – Dette er et lovbrudd

Garasjen
Garasjen

Administrasjonen bestemmer

Svaret er at saksbehandlerne foreslår et gebyr, og så vedtas det administrativt av fagsjefen for seksjonen.

Utmåling av overtredelsesgebyr er detaljert beskrevet i byggesaksforskriften. Rammene er direkte fastsatt i forskriften. Endelig gebyr fastsettes av administrasjonen, sier assisterende kommunedirektør Gard Eide Larsen.

Nylig ga kommunen nok en gang gebyr til seg selv i en byggesak med manglende søknad. Er det nødvendig?

– Svaret er kort og godt: Vi driver likebehandling, sier Eide Larsen.

Men er det god ressursbruk?

– Vi driver likebehandling, sier han.