Hopp til innhold

Vil bygge Lofotens største hytteområde på øy med 200 innbyggere

Lofoten Utvikling AS vil bygge 100 hytter på Gimsøy for å få flere til å benytte seg av golfbanen han driver på øya. Grunneiere i området protesterer.

Frode Hov, daglig leder i Lofoten Utvikling AS, har jobbet i flere år for å etablere hyttefelt her på Gimsøy. Slik at han kan få flere til golfbanen sin.

Frode Hov, daglig leder i Lofoten Utvikling AS, har jobbet i flere år for å etablere hyttefelt her på Gimsøy. Målet er å få flere gjester til golfbanen, hestegården i nærheten og det andre som skal utvikles for turisme.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Utbygginga av Hov Hyttefelt på Gimsøy i Vågan kommune kan gi plass til nesten ett hundre hytter.

Det blir Lofotens største hyttefelt.

På en øy med to hundre innbyggere.

Samtidig har Miljøpartiet de Grønne (MDG) tatt til orde for å redusere bygging av flere hytter i fjellheimen.

Nye tall viser at det bygges fire ganger så mange hytter i landet nå i forhold til 1983.

Bygger hytter for å drive golfbane

Alt dette bekymrer ikke Frode Hov i forhold til prosjektet som selskapet hans har fått gjennomslag for, han er daglig leder i Lofoten Utvikling AS.

Frode Hov, daglig leder i Lofoten Utvikling AS.

Frode Hov, daglig leder i Lofoten Utvikling AS.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Selskapet har gjennom flere år arbeidet for å få på plass den nye reguleringsplanen for hans egen bakgård.

- Det er ikke alle hytteprosjekter som bør gjennomføres, eller godtas av politikere. Her ønsker vi flere innbyggere, og aktivitet avler aktivitet. Samtidig har vi også noen av tomtene i dette feltet regulert som helårsboliger, sier Frode Hov.

Gimsøy ligger midt i Lofoten. Hovednæringene her har i alle år vært fiske eller jordbruk.

Nå er det nærmest slutt på fiskeriene. For store deler av Frode Hovs liv har det meste handlet om golf.

– Vi startet i det små med en ni hulls bane. I dag har vi en internasjonalt anerkjent 18 hulls golfbane. Den omtales i alle verdens golfmagasiner og vinner den ene kåringen etter den andre, sier Frode Hov.

Golfbane i Lofoten

Lofoten Links, golfbane på Gimsøy.

Foto: Kevin Murray

Vil ha golfhotell

Men omtaler er ikke nok for å få en økonomisk bærekraftig golfbane.

Da må det overnattingsmuligheter til, og det kom delvis ved etableringen av Hov Hyttefelt 1.

– Vi har 20 rom i rene utleiehytter, men det er langt fra nok. Det er mange ledige timer på golfbanen, sier Hov.

Lofoten Links Lodges - hyttefelt.

Lofoten Links har allerede noen rom til utleie i Lofoten Links Lodges. Men det er ikke nok. Nå håper man at hyttene etterhvert kan føre til golfhotell.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Dermed er det flere store planer for årene framover.

De starter med bygginga og reguleringen av det som er Lofotens største hyttefelt.

Dersom det lykkes slik utviklingsselskapet håper og tror, kan dette føre til etableringen av et golfhotell i tilknytning til banen.

– Det blir totalt ei investering på nesten 500 millioner kroner, hvor hotellet er beregnet til 130 millioner. Men når man ikke har nok egenkapital til å sette i gang dette prosjektet, blir hytteutviklinga det første vi må gjøre sier lederen i selskapet.

Dette er det nye hytteområdet på Gimsøy i Lofoten.

Dette er det nye hytteområdet på Gimsøy i Lofoten.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Fylkesmann: For nært sjølinje og vann med hekkende fugl

Allerede er det signalisert interesse fra en investor som vil bygge ut rundt tretti hytter relativt raskt.

Men foreløpig er prosjektet bare innregulert, ingen prospekt eller salgsplaner er presentert før alt er på plass.

Fylkesmannen hadde innsigelse mot prosjektet. De mente det kom for nært både sjølinje og et vann med hekkende fugl.

Etter at de hadde vært på befaring trakk de innsigelsen.

Prosjektet ble justert til å ivareta de bekymringene som fylkesmannen hadde.

Hovsundvatnet måtte beskyttes fra hyttefeltet i Lofoten.

Hovsundvatnet måtte beskyttes fra hyttefeltet Hov på Gimsøy i Vågan i Lofoten.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Grunneiere bekymret for natur og infrastruktur

Nå er det en protest igjen – fra grunneiere i nærheten. De har sendt en klage til kommunedirektøren (tidligere rådmann).

De er bekymret for hvordan vannverket skal klare å levere nok vann til en så stor utbygging.

Hov på Gimsøya i Lofoten hvor hyttefeltet er. Det bor 200 mennesker på øya. Hyttefeltet skal kunne romme hundre hytter.

De er også bekymret for at belastningen på naturen skal bli for stor med så mange enheter.

Dersom det kommer fire i hver hytte vil folketallet mangedobles. Det bor nemlig bare 200 mennesker på øya.

Ingen av dem som har sendt klagen vil la seg intervjue.

Hytter på Gimsøy i Lofoten.

Det er allerede noen hytter på Hov helt nord på Gimsøya i Lofoten. Noen av de som er grunneiere på tilstøtende eiendommer, er redd naturen forringes. I klagen trekker de frem den uberørte naturen som viktig for turistene som kommer.

Foto: John Inge Johansen / NRK

NRK har fått tilgang til klagen, og de skriver blant annet:

«Vi mener at kommunestyret ikke kan være klar over konsekvensene av vedtaket det har fattet. [ ...] Den viktigste innvendingen vår er at kvaliteten på dette flotte og unike området blir varig forringet etter en så omfattende utbygging. Et så stort inngrep i naturen er irreversibelt.»

De mener politikerne i Vågan er lite opptatte av å bevare naturen.

De stiller også spørsmål ved potensielle nye arbeidsplasser.

Ordfører: – Viktig næringsutvikling

– Vi ser på dette som svært viktig næringsutvikling, sier ordfører Frank Johnsen i Vågan.

Det vil være mange positive ringvirkninger av utbygginga, mener han.

Det samme for driften av golfbanen og den nærliggende campingplassen med hestegård og rideturer.

– Synes du ikke det blir massivt med 100 enheter på et så tett område?

– Vel, det kan kanskje oppleves som kompakt. Men det er jo bedre å samle hyttene slik enn å spre de utover hele øya. Inngripen i areal er mindre med å samle hyttene, svarer Johnsen.

Ordfører i Vågan kommune, Frank Johnsen (Sp),

Ordfører i Vågan kommune, Frank Johnsen (Sp),

Foto: Vågan kommune

Frode Hov i Lofoten Utvikling AS mener at det er stor støtte å hente hos de fleste som bor på øya.

Han sier innovasjon og utvikling vil alltid være en overgangsfase for folk flest.

– Man må ha noe å leve av. Vi kan ikke sitte to gamlinger i bygda her om femti år og bare se at vi har nordlys.