Har politianmeldt funn av betong i havet: – Hadde ikke regnet med det skulle være så ille

Marinbiolog Michael Pantalos skulle bare dokumentere noe med en undervannsdrone i Lofoten. I stedet gjorde han funn han mener er så alvorlige at han har politianmeldt det.

– Jeg hadde ikke regnet med at det skulle være så ille, bildene taler for seg selv, sier Michael Pantalos.

Den amerikanske marinbiologen flyttet til Lofoten i 2019.

I forbindelse med et dokumentasjonsoppdrag i Kabelvåg i Lofoten gjorde Pantalos nylig et funn som sjokkerte han.

Michael Pantalos

Michael Pantalos oppdaget dumping av betong og sement – mener det er ulovlig og har anmeldt bedriften.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Havbunnen var full av sement, betong og jernskrammel.

– Det er tydelig at det er dumpet noen ting her over en tid, også store steiner og sement, sier Pantalos.

Opprinnelig kom han for å se etter små organismer og sedimentære avsetninger i det marine livet. Små endringer i økosystemet. Men det han fant var noe helt annet.

– Knuste steinblokker er skarpe, mens stein som er påvirket av naturen er avrundede i kantene. Dette indikerer at dumpingen har skjedd nylig, sier Pantalos.

Dumpingen har ingen umiddelbar påvirkning på livet i havet, derfor vil ikke Økokrim ta saken videre.

Rett før helga gikk Pantalos til politiet i Svolvær med funnene sine.

Havbunn ved Rækøya

Havbunnen ved Røkøya

Sement på havbunnen

Betong som er størknet under havoverflata.

tang og skarpe steiner

Stein med skarpe kanter vanskeliggjør boforholdene for mange organismer.

Sementsky - dårlig sikt

Dårlig sikt i vannet der dronen har filmet

Har politianmeldt bedriften

– Jeg vet ikke hva som skjer videre med dette nå. Jeg har meldt det inn til Økokrim og de ba meg om å ta det videre til statsforvalteren og politiet. Så får vi se hva de kommer fram til, sier Pantalos.

To bedrifter driver virksomhet knyttet til betong i det aktuelle området, Lofotpukk AS og Betong & Entreprenør AS.

Eieren av bedriften Lofotpukk AS, Ørjan Magnussen er for tiden på ferie i Spania og har ikke hørt om anmeldelsen før NRK tar kontakt.

– Dette er ikke noe som vi kjenner til, sier Magnussen.

Heller ikke Trygve Nilsen, administrerende direktør i Betong & Entreprenør kjenner til anmeldelsen.

– Jeg kom inn i bedriften for to år siden. Jeg vet at det har blitt dumpet betong i sjøen tidligere, men det har ikke vi noe med. Vi blander betong og all restebetongen vår lager vi betonglodd av, sier Nilsen.

– Men skulle vi bli anmeldt for dette, er det klart noe vi må sjekke i vår bedrift.

Feie for egen dør

Saken har havnet på kommunens bord.

– Jeg er kjent med bildene som er tatt – og saken er sendt videre til kommunalsjef for samfunn. Jeg går ut fra at vi kommer til å ta saken videre, sier ordfører i Vågan kommune, Frank Johnsen.

frank Johnsen

Ordfører Frank Johnsen er kjent med saken og har tatt den videre med administrasjonen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Dette skjer samtidig som Vågan kommune har fått påpakning fra Statsforvalteren I Nordland fordi det var gjort ulovlig dumping like ved en av kommunens egne nedlagte søppelfyllinger.

Johnsen innrømmer at det er krevende å skal gi andre pålegg for forurensning, når det selv ikke har kontroll på dette feltet.

– Det ville vært enklere for oss å ivareta vårt ansvar som forurensningsmyndighet dersom vi selv hadde hatt alle ting på plass, sier Johnsen.

Sementen øker ph-verdiene dramatisk

Marinbiologen sier at det ikke ser ut til at det er utslipp av kjemikalier, men at betongen i seg selv er problematisk.

– Sementen består av brent og knust kalkstein. Kalksteinen endrer ph-verdien dramatisk i vannet i det den dumpes. Ph-verdien blir så høy at den stort sett brenner det som er direkte borti den, spesielt dyr i sjøen – bortsett fra skjellorganismer, sier Pantalos. Samtidig er havet stå stort at det ikke vil være permanente endringer.

Marinbiolog Michael Pantalos har politianmeldt store funn av betong på havbunnen i Kabelvåg.

Marinbiolog Michael Pantalos har politianmeldt store funn av betong på havbunnen i Kabelvåg.

Oppdatert 23.11: Noen endreinger i oversettelsen fra amerikansk. Dumpingen er ikke direkte miljøfiendlig i seg selv, men er dokumentert at den har foregått.