Lødingen kommune

Lødingen kommune har vært preget av å ha tapt offentlige arbeidplasser og folketallet har gått jevnt nedover. Ordfører er Kurt Olsen fra SV.

Politisk karakteristikk:

Lødingen er en kommune sterkt preget av å ha tapt offentlige arbeidsplasser i Telenor og Forsvaret gjennom 25 år.

Folketallet går jevnt nedover og det har vært vanskelig å få til nye etableringer. Kommunen har vært styrt av ordførere fra vekslende parti.

De siste femten til tjue år har både Venstre, Høyre og Ap hatt ordføreren.

Politisk situasjon:

Det er de samme partiene som stiller til valg i år som ved kommunevalget i 2003. Kurt Olsen fra SV stiller til gjenvalg og håper å kunne fortsette som ordfører i et samarbeid mellom SV, Sp, H og V.

Spenningen foran dette valget er om Frp klarer å fortsette som det største partiet og om styrkeforholdet mellom de øvrige partiene blir bevart.

Aktuelle saker:

Skaping av nye arbeidsplasser er fortsatt den viktigste saken for Lødingen. Kommunen håper på mer drahjelp fra fylkeskommunen og staten fordi tapet av om lag 300 offentlige arbeidsplasser tilsvarer et tap av 50.000 arbeidsplasser i Oslo eller 5.000 i Bodø.

Ved forrige valg var det strid om etableringen av et nytt asylmottak i kommunen, men dette ble nedlagt fra årsskiftet.

Lødingen sliter fortsatt med dårlig økonomi, men regner med å komme seg ut av fylkesmannens svarteliste i løpet av året.

Viktige tall for Lødingen kommune finner du på SSB sine sider:

Statistisk Sentralbyrå