Lødingen brøt regelverket

Lødingen kommune har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å sette en for kort frist for revidert tilbud, og ved å gi leverandørene tilgang til hverandres priser etter utløpet av tilbudsfristen, er konklusjonen til Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunen holdt i august i fjor en tilbudskonkurranse på riving av kommunal bygningsmasse.