LO kaster seg inn i kampen for å bevare flystasjonen på Andøya

Norges største fagforening mener fremtiden til Andøy-samfunnet blir den viktigste saken for dem i forbindelse med Forsvarets langtidsplan.

Tor-Arne Solbakken

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken vil kjempe for å bevare Andøya flystasjon.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Det er viktig både for Forsvaret og de sivile aktivitene som er knyttet til anlegget å bevare flystasjonen på Andøya. Det er ingen hemmelighet at Andøya vil komme på toppen prioriteringslista i vår arbeid med langtidsplanen til Forsvaret, sier Tor Arne Solberg, som nestleder i LO.

Tidligere i juni la forsvarsministeren frem regjeringens langtidsplan for Forsvaret. Der anbefalte regjeringen å legge ned Andøy flystasjon og erstattes den med en framskutt base for maritime overvåkingsfly på Evenes.

1 av 5 blir berørt

Solberg vil heller flytte den planlagte fremskutte jagerflybasen fra Evenes, og samle både kampfly og overvåkningsfly på Andenes.

– Vårt klare forslag er at man prioriterer Andøya og lar være å bygge opp Evenes, som i prinsippet er en nedlagt flystasjon Det vil bli veldig mye dårligere og veldig mye dyrere å legge ned Andøya, sier Solberg.

300 arbeidsplasser står i fare dersom regjerigen får flertall for sitt ønske om å legge ned Andøy-basen - ifølge kommunen berører det en av fem innbyggere i kommunen.

– Det er viktig for oss å peke på at dette ikke bare er relatert til Forsvaret. Blir flystasjonen nedlagt blir det vanskelig for rakettskytefeltet å overleve. Det er også viktig for for beredskap og redning for dem som oppholder seg til havet. Her er vi nødt til å se alt i sammenheng, sier han.

– Stortinget vil berge Andøy

2500 andøyværinger møtte opp i protest og dannet en lang menneskelig lenke da forsvarsministeren besøkte Andøy forrige uke.

I møtet med de ansatte på flystasjonen stod Ine Eriksen Søreide fast på at nedleggelsen er en riktig avgjørelse.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og Andøy-ordfører Jonni Solsvik

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøkte Andøy og ordfører Jonni Solsvik forrige uke.

Foto: Fredrik Sørensen, Bladet Vesterålen

– Vi vil styrke forsvaret i nord og et viktig tyngdepunkt av fremtidens forsvar vil ligge i Nord-Norge, men vi må ta noen valg og ett av de valgene innebærer en nedleggelse på Andøy, sa forsvarsministeren.

Andøy-ordfører Jonni Solsvik er overbevist om at Stortinget vil berge Andøy flystasjon når saken skal behandles etter sommeren.

– Regjeringen vil ikke snu, men jeg føler meg skråsikker på at Stortinget aldri vil stemme for å legge ned flystasjonen, sier Jonni Solsvik (H).