Livsfarlig avfall lå strødd

Miljøfarlig avfall lå strødd utover og utgjorde stor fare for mennesker og dyr. Nå har Fylkesmannen stengte tre kommunale avfallsplasser i Ofoten. – Graverende, ifølge miljøvernavdelingen.

Fylkesmannen stenger søppelfyllinger

Slik så det ut på søppelfyllingene i Kjøpsvik og på Drag.

Foto: Fylkesmannen i Nordland

I Fylkesmannens rapport står det at avfallsplassene til Hålogaland ressursselskap (HRS) i Tysfjord og i Ballangen var svært rotete og farlig avfall ble uforsvarlig håndtert.

Det var under en rutinemessig tilsynsrunde i Ofoten i mai at de kritikkverdige forholdene ble oppdaget ved tre av avfallsmottakene til HRS.

Stor fare for forurensing

Fylkesmannen stengte søppelfyllinger

Brukte bilbatterier og annet miljøskadelig avfall sto åpent på fyllingene.

Foto: Fylkesmannen i Nordland

Ved to av anleggene i Tysfjord – et på Drag og et i Kjøpsvik – var farlig avfall og elektrisk- og elektronisk avfall lagret slik at det var stor fare for forurensning. Mye av e-avfallet var også skadd, slik at gjenvinning er vanskelig. Ved et anlegg i Ballangen lå det lagret store mengder grovavfall som har ligget her i flere år.

Alle disse tre anleggene hadde ikke nok oppsamlingsutstyr for å håndtere de avfallsmengdene som blir levert hit. Dette gjør at det er vanskelig å holde orden, noe som igjen fører til risiko for at avfallet håndteres feil. På Drag lå blant annet hageavfall og kvist til «råtning».

Beklager rotet

Anne Rita Nicklasson, ordfører i Ballangen

Anne Rita Nicklasson, ordfører i Ballangen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Hålogaland Ressursselskap beklager rotet og sier de har ryddet opp, men avfallsplassen på Drag forblir stengt.

Ordfører Anne Rita Nicklasson (H) sier det skaper problemer for innbyggerne i Ballangen.

– I første omgang betyr det at våre innbyggere ikke får levert søppel som grovavfall. Vi skal selvsagt få dette i orden så raskt som mulig.

Må dokumentere

Før mottaksstasjonene åpnes igjen skal det dokumenteres overfor Fylkesmannen at det er ryddet og egnet oppsamlingsutstyr er på plass, altså kravet som er knyttet til fristen 8. juli. Dokumentasjonen skal inneholde fotografier som viser de gjennomførte tiltakene.

– Vi skal forsøke å ha det klart innen to uker, sier Nicklasson til NRK.no.

Nicklasson er uenig med Fylkesmannen at avfallet på Fornes har utgjort fare for mennesker eller dyr.

– Det skal ikke være mulig for mennesker eller dyr å være inne på området utenom de faste åpningstidene. Når anlegget er åpnet er det folk på stedet. Ellers er anlegget gjerdet inne, sier Nicklasson.

Tvangsmulkt?

Fylkesmannen vurderer å bruke tvangsmulkt for å sikre gjennomføringen av pålegget. Dersom Hålogaland Ressursselskap ikke har fulgt opp påleggene innen fristene varsles det at her at det da kan bli aktuelt å ilegge tvangsmulkt til staten, med medhold i forurensningsloven.

De tiltakene vi forventer gjennomføres:

  • Anleggene ryddes for avfall som ikke er forsvarlig lagret
  • For Kjøpsvik og Fornes må organisk nedbrytbart avfall og annet grovavfall som ligger deponert på området fjernes
  • Egnet oppsamlingsutstyr skaffes til veie
  • Anleggene sikres (inngjerding, mulighet for å ta rede på spill, merking osv.)
  • Driftsoperatørene gis tilstrekkelig opplæring om farlig avfall (som hastetiltak kan klare prosedyrer/driftsinstrukser aksepteres)