Vannkrise i nord: – En uholdbar situasjon

Totalt 24 kommuner i Nord-Norge har større eller mindre utfordringer knyttet til vann. Krisen fører blant annet til problemer med vann til brannslukking, og situasjonen følges tett.

Sivilforsvaret bistår Hamarøy kommune etter flere uker med vannmangel

Hamarøy kommune sliter med vannforsyningen. Her pumpes det vann fra Jensvannet over i tanker som fraktes til drikkevannskilden i Ulvsvåg.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Uvanlig tørt vær og lave temperaturer har ført til at stadig flere kommuner sliter med vanntilførselen.

Kommuner i Nord-Norge har i flere uker jobbet hardt for å få vannet tilbake.

Selv om de fleste kommunene har fått midlertidig kontroll på situasjonen, er problemet langt fra over.

– Det er en skjør situasjon, sier beredskapssjef Asgeir Jordbru i Nordland.

Asgeir Jordbru

Beredskapssjef Asgeir Jordbru i Nordland håper på mildvær.

Foto: Wigdis Korsvik / Fylkesmannen i Nordland

Flere kommuner har meldt om at de har innført økt overvåkning på sine vannverk.

– De ser de har vann nå, men hvis dette varer i flere uker fremover, noe det ser ut til at det gjør, så vil det kunne skape store utfordringer, sier Jordbru.

Ifølge Meteorologisk institutt var januar i år den tørreste januarmåneden siden 2010, og verst var det i nord. Flere stasjoner hadde under 10 prosent av den normale nedbørsmengden.

Her er det vannmangel.

GRAFIKK: EGIL URSIN / NRK

Trøbbel når det brenner

Jordbru forteller at det er satt sammen en arbeidsgruppe bestående av flere aktuelle aktører som møtes en gang i uke for å se på situasjonen.

– Det handler om å følge med og sørge for å sette inn de tiltakene som kreves, når det kreves, sier fylkesberedskapssjefen.

Nå er fokuset rettet mot brannvesenet sine behov. De opplever at det er vanskelig å få tilgang til slukkevann når det oppstår branner.

I forrige uke måtte brannvesenet kjøre frem og tilbake for å hente vann på grunn av kulda. Vanligvis ville de hentet vann i elva så nært branntomta som mulig, men isen gjorde det umulig.

– Det kan være brannhydranter som enten er frosset eller tørr. Da er det viktig at vi har noe backup. Vi ser nå på hvordan vi kan sette ut vannvogner strategisk, sånn at vi har en ekstra beredskap, sier Jordbru.

– Tiltak må iverksettes

Fylkeskommunen var tidlig ute og oppfordret kommuner til å følge med på situasjonen.

I Beiarn kommune har de fått hjelp av Sivilforsvaret til å holde vannforsyningen fra fjellet gående.

– Det er slike ting som har pågått den siste uka, hvor man begynner etter hvert å få kontroll. Men utfordringen er at vi er i starten av februar og vi trenger mildvær, sier Jordbru.

I tillegg til alternative vannkilder og økt overvåkning, oppfordrer noen kommuner innbyggerne til å spare på vannet. I noen tilfeller har nattestenging av vann blitt aktuelt.

Vannstopp i Brattforsen Vassverk

Det pumpes vann for å få nok tilførsel til Brattforsen Vassverk i Evenes kommune.

Foto: Frida Brembo / NRK

– Det er en god del plasser hvor man har oppfordringer om å bruke minst mulig vann, rett og slett fordi tilsiget er så lite at man frykter man kan gå tom, sier Jordbru.

Han mener dette er en situasjon man kan forvente i årene fremover.

– Klimaendringer vil gi stadig lengre tørkeperioder på vinteren. Så det er også en grunn til å ha fokus på dette. Situasjonen nå viser at noen tiltak må iverksettes.

Måtte stenge skole

I Evenes kommune har de virkelig fått kjenne på vannmangelen.

Her var mellom 250 og 300 husstander og kommunale institusjoner fri for vann i flere dager. Ifølge ordføreren er det høyst unormalt.

– Elva her er aldri dekt helt av is i et normalår. Det er alltid åpne partier, sier ordfører Terje Bartholsen.

Terje Bartholsen

Ordfører i Evenes, Terje Bartholsen.

Foto: Frida Brembo / NRK

Som følge av vannmangelen måtte kommunen stenge både skole og barnehage. Også omsorgssenteret var fritt for vann.

Nå pumpes vannet forbi det frosne utløpet og situasjonen er stabil, men det har vært krevende og Bartholsen mener noe må gjøres.

– Man kan aldri gardere seg for alle ting, men vi må se på risikoen for at dette skje igjen. For det skaper en helt uholdbar situasjon, sier han.