Hopp til innhold

Jakter på miljøgifter ved Bodø lufthavn

Forsvarsbygg graver i grunnen på Bodø lufthavn på jakt etter gamle miljøsynder.

Leter etter miljøgifter

Det graves etter miljøgifter på Bodø lufthavn.

Foto: Ola Helness / NRK

Leter etter miljøgifter

Marianne Kvennås fra Norges geotekniske institutt tar prøver som skal undersøkes for miljøgifter.

Foto: Ola Helness / NRK

I går satte gravemaskiner tennene i jorda like ved rullebanen til Bodø hovedflystasjon. En rekke områder skal nå graves opp for å se om det finnes miljøfarlige etterlatenskaper etter mer enn 60 års flyplassdrift.

– Vi tar ut representative prøver fra forskjellige lag nedover, og her prøver vi å gå en meter under naturlig grunn for å ta noen prøver. Senere skal vi ta prøver fra naturlig grunn, forteller avdelingsleder for Miljøgeologi ved Norges geotekniske institutt, Marianne Kvennås.

Prøvene skal videresendes til et eksternt laboratorium som Forsvarsbygg har avtale med. Målet er å finne ut om det er miljøgifter som er igjen etter flyplassdriften i området.

– Det er hovedsakelig tungmetaller, oljeforbindelser og andre organiske forbindelser som skal undersøkes, sier Kvennås til NRK.

Kan være spor etter forurensing

I tiden fremover skal det graves og tas prøver ved gamle tankanlegg, ved hangarer, og avfallsdeponi. I tillegg skal det prøvebores 24 plasser på selve rullebanen for å finne ut om det skjuler seg noe i grunnen under den.

– Vi gjennomfører nå en kartlegging av områder vi mener kan ha vært historisk forurenset. I dette området har det vært en smørebukk og et hobbyverksted. Vi vil finne ut om den aktiviteten her har ført til forurensing i grunnen, sier Torgeir Mørch som er prosjektleder i Forsvarsbygg.

Målet er at flyplassen skal være miljøkartlagt og eventuelt renset for miljøgifter når Avinor skal overta ansvaret for den delen av hovedflystasjonen i 2016.