Gratis ferger i hele Nordland

– Vi bør se til Sverige og la folk reise gratis med fergene. Det mener Demokratenes toppkandidat i Nordland.

Leonar Torbergsen

Demokratenes toppkandidat i Nordland vil ha gratis ferge og slutt på ulovlig innvandring.

Foto: Demokratene

Leonar Torbergsen fra Bø i Vesterålen synes det er urimelig at det skal koste penger å krysse et sund med bilfergen.

Gratis veinett

Nordlandsveiene må ruste opp og det skal ikke innbyggerne i Nordland belastes for, mener 59-åringen som er partiets toppkandidat i Nordland.

– Vi må utbedre veinettet uten bomfinansieringen, og å ta bort betaling på fergene, da det er en del av riksveinettet i Sverige, sier Torbergsen

Ta vare på kystkulturen

Demokratene har ikke tatt et klart standpunkt til petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Men inntil man vet mer om konsekvensene av slik virksomhet, mener partiet at man bør være føre-var og si nei.

- Den viktgigste politiske saken for meg er å beholde kystkulturen som fiske og landbruk, og industri samt å unngå fraflytting, sier Torbergsen.

Demokratene fikk svært få stemmer ved stortingsvalget i 2005. Etter at stemmene var talt opp, fikk partiet en oppslutning på 0,1 prosent.

Vil ha ny styring av landet

Torbergsen, som kommer fra fiskerikommunen Bø i Vesterålen, stiller til valg for Demokratene fordi han mener det er viktig å få ny styring av landet.

– Jeg vil kjempe mot urettferdighet blant de svakeste i samfunnet, og å få bukt med all ulovlig innvandring, sier Leonar Torbergsen.

Send epost til Leonar Torbergsen

Demokratenes nettsider