Normal

Lettere å få hjelp som voksen

Ventetida for barn og unge som trenger psykiatrisk hjelp i Nord-Norge øker. Voksne får raskere hjelp enn barn.

Ung kvinne med spiseforstyrrelser (Ill.foto)

PRIORITERINGER: Lang ventetid fører til tøffe prioriteringer blant helsepersonell. Jenter med angst og depresjoner stiller fremst i køen, mens de med adferdsproblemer, som er mer utbredt blant gutter, må vente.

Foto: Lisa MARCELJA /colourbox.com / PHOTOPQR/LE DAUPHINE LIBERE

Barn og unge med psykiatriske problemer i Nord-Norge må vente stadig lengre før de blir tilbudt hjelp.

Fram til februar var det ei positiv utvikling, men nå er ventetida oppe i 70 dager i gjennomsnitt. Det er over det nasjonale kravet på 65 dager.

Tidligere har NRK skrevet om at stadig flere unge får psykiske problemer.

Halvparten av de som får poliklinisk behandling, er jenter fra 13 år og oppover med depresjon og angst, mens 30 prosent er gutter mellom 8 og 11 år med atferdsproblemer.

Jenter med depresjoner får først hjelp

Per Willy Antonsen

DESPERATE FORELDRE: Avdelingleder ved BUP på Nordlandssykehuset, Per Willy Antonsen sier han med jevne mellomrom får telefoner fra fortvilte foreldre som synes det tar for lang tid før barna deres får hjelp.

Foto: Barbro Andersen

Ved barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Ytre Salten gjør de hver dag harde prioriteringer.

Avdelingsleder Per Willy Antonsen sier det er barna med adferdsproblemer som må vente lengst på hjelp.

– De må først prioritere unge jenter med depresjoner og angst, sier Antonsen.

På grunn av ventetidene, må barn og unge med adferdsvansker lenger bak i køen.

– De skal også få hjelp, men vi må prioritere. Da er vi nødt til å ta de lidelsene som kan ha en overhengende fare for liv og helse først, sier han.

Dermed er det de unge jentene - fra 13 år med depresjon og angst som kommer først i køen hos spesialistene ved Nordlandssykehuset.

Barn og unge i psykiatrien

MÅ VENTE: Hver dag må blant andre Nordlandssykehuset gjøre harde prioritere hvem som skal få hjelp først. Personer med adferdsproblemer stiller ofte lenger bak i køen.

Foto: colourbox.com

Voksne får raskere hjelp

I Helse Nord har ledelsen et sterkt fokus på ventelistetallene. De liker dårlig utviklinga i barne-og ungdomspsykiatrien.

– Det er uakseptabelt at barn og unge må vente i 70 dager, sier fagdirektør Jan Norum.

Han sier det er bekymringsfullt at ventetiden på tilbud om psykiatrisk behandling til voksne er på 50 dager, altså 20 dager raskere enn barn og unge får hjelp.

Flere henvendelser

Fagdirektør Helse Nord, Jan Norum

SETTER INN TILTAK: Fagdirektør i Helse Nord, Jan Norum, sier er uakseptabelt at unge må vente så lenge før de får hjelp. Nå vil Helse Nord sette inn tiltak for å snu den negative trenden.

Foto: Pressebilde, Helse Nord

Lange køer og mange fristbrudd har vært et problem over flere år. Nå lover Norum å gjøre noe.

– Nå er vi på stigende kurve. Derfor gjør vi tiltak for å redusere ventetiden.

Avdelingslederen på BUP ved Nordlandssykehuset forteller imidlertidig om stadig flere henvendelser av barn og unge som ber om hjelp.

Samtidig skorter det på fagfolk i de 88 kommunene i landsdelen. Det gjør igjen at presset øker på barne og ungdomspsykiatrien.

Antonsen ved Nordlandssykehuset forteller om jevnlige henvendelser fra desperate foreldre som tar kontakt på vegne av barna sine.

– De synes det er vanskelig og ønsker at de hadde fått hjelp raskere.