Lovte kommunen å slutte med utleie - så ble denne annonsen lagt ut

Bare to dager etter at huseieren hadde skrevet brev til kommunen og sagt at hun skulle slutte med utleie, ble det lagt ut en ny annonse med fire nye hybler til leie i hybelhuset.

Illegalt hybelhus i Bodø

Her er annonsen til et hybelhusene i Bodø som kommunen mener er ulovlig. Kommunen noterte seg blant annet at flere av soverommene ikke hadde vinduer som kunne åpnes. Huseieren sier til NRK at hun ikke var klar over at annonsen var lagt ut.

Foto: hybel.no

– Vi ser svært alvorlig på at vi blir gitt uriktig informasjon, sier Tor Åseng, bygningsjef i Bodø kommune.

Det var under et tilsyn i november i fjor, at kommunen slo fast at det pågikk ulovlig utleie ved en tidligere enebolig i Bodø og at flere av soverommene ikke hadde godkjente rømningsveier. Kommunen påpekte også at huseieren ikke så ut til å bo der selv, slik hun tidligere har hevdet.

Bodde i soverom uten vinduer som kunne åpnes

«Bygningen fremtrer ikke lengre som en ordinær enebolig, men som et hybelbygg.Tidligere stue og spisestue på hovedplan er avdelt og omgjort til hybler. Rommene har ikke vinduer som kan åpnes og rommene vurderes å være i strid med bestemmelsene om krav til luftkvalitet/ventilasjon», skriver kommunen i tilsynsbrevet der de ber om at bruken av disse soverommene måtte opphøre snarest.

I desember skriver huseieren et brev til kommunen der hun forteller at hun har handlet i god tro og at hun ikke var klar over at enkelte av soverommene brøt med reglene.

Hun skriver videre at hun har hatt adresse på huset «av praktiske årsaker» og videre at «Beboerne på huset er pr i dag oppsagt og jeg ønsker å ta i bruk huset selv».

Karoline Lillevik

Karoline Lillevik bodde i høst i et av de ulovlige hybelhusene. Soverommet hennes hadde ikke vindu som kunne åpnes. Da hun flyttet ut fikk hun regning på 16.000 kroner fra huseier fordi hun flyttet ut før leiekontrakten gikk ut. Hun tok til slutt kontakt med advokat for å komme seg ut av kontrakten.

Foto: Bjorn Erik Rygg Lunde / NRK

Hybelannonse lagt ut rett etter at brev til kommunen var sendt

Men etter det NRK kjenner til, skal ikke beboerne ha fått noen oppsigelse og bare to dager etter at brevet til kommunen er sendt, legges fire nye hybler i huset ut til leie på nettstedene hybel.no og finn.no.

Der står det at soverommene ligger i en moderne enebolig og at hyblene er ledige fra dags dato.

– Vi synes det er alvorlig at huseier oppgir at leieforholdene skal opphøre, men at det motsatte skjer. Hvis det fortsatt bor folk i noen av de ulovlige soverommene, er det risikabelt for både for beboer og for huseieren.

Huseieren: – Visste ikke at annonsen var lagt ut

NRK har den siste tiden satt fokus på eneboliger som bygges om til ulovlige hybelhus. Høye leiepriser og mangel på hybler gjør at utleiere kan tjene flere hundretusen på ulovlig utleie. Bor huseier selv i boligen og leier ut en del som har mindre verdi enn den vedkommende selv bor, er også utleien skattefri.

Men ikke alle husene er bygd i henhold til loven og mangler blant annet forsvarlig brannsikring.

Når NRK ringer til huseieren for å høre om hvorfor beboerne ikke har fått noen oppsigelse og at en ny hybelannonsen er lagt ut, sier huseieren at hun ikke ønsker å kommentere saken.

Hun forteller likevel at hun ikke var klar over at annonsen var lagt ut, at ingen av de gjenværende beboerne bor i ulovlige soverom og utleien skal opphøre.