Legger ny fagskole til Tjeldsund

Regjeringen besluttet i dag at fagskolen for utdanning av brann- og redningspersonell legges til Norges Brannskole i Tjeldsund i Nordland.

Norges Brannskole

Norges Brannskole i Tjelsund.

Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009

Margunn Ebbesen

Margunn Ebbesen (Høyre) sitter i justiskomiteen på Stortinget.

– Med dette styrkes både skolen og utdanningstilbudet i nasjonen, sier stortingsrepresentant fra Nordland og medlem av justiskomiteen på Stortinget, Margunn Ebbesen (Høyre), til NRK.

Fagskolen vil være underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Deler av teoriundervisningen ved skolen gjøres i samarbeid med høgskolemiljøet i Harstad.

Ordfører Bjørnar Pettersen Tjeldsund

Ordfører Bjørnar Pettersen Tjeldsund.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Dette vil ha noe å si rekruttering av nytt fagpersonell. Jeg er ikke i tvil om at det å legge fagskolen til Tjelsund er positivt fordi det er et godt fagmiljø der allerede som man nå får muligheten til å videreutvikle, fortsetter Ebbesen.

For ordfører Bjørnar Pettersen i Tjeldsund kommune er dette en gledens dag.

– Mange har vært engstelige for at brannskolen etter hvert skulle forsvinne. Nå har vi fått konstatert at den blir værende, fastslår han.

160 studenter i året

Det var et utvalg ledet av fylkesmannen i Vestfold, Erling Lae, som i 2012 pekte på behovet for en offentlig godkjent fagskole innen brann- og redningsledelse.

Det etableres også en avdeling i Stavern underlagt fagskolen, hvor utdanning av operatører ved nødmeldingsentraler og opplæring innen samvirke og samhandling mellom nødmeldesentralene skal gjennomføres.

Utdanningen avventer nå endelig faglig godkjenning og er beregnet til å starte opp høsten 2018. Tilbudet er lagt opp til å være en toårig fagskole med totalt 320 studenter, med et årlig opptak på 160 studenter.

Viktig steg for brannskolen

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) i Nordland.

Foto: NRK

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland mener en egen fagskole for brann- og redningsvesenet i Tjeldsund er et viktig steg videre for utdanningen av brann og redningspersonell i Norge.

Han mener kompetansen til brann- og redningsvesenet må utvides i tråd med samfunnets behov.

– I flere faglige utredninger pekes det på et behov for å utdanne ledere innen brann- og redningsvesenet. Med en nasjonal fagskole på plass vil det være åpenbare synergieffekter ved å legge en slik type utdanning til Høgskolen i Narvik, poengterer Norvoll.