Legger ned seks asylmottak i nord

Utlendingsdirektoratet (UDI) Regionkontor Nord legger ned seks mottak, med til sammen 590 plasser. Målselv, Nesna og Bodø er ordinære mottak, mens Tverlandet, Evenskjer og Leines er mottak for enslige mindreårige. I hele landet legger UDI nå ned totalt 20 mottak, med 2100 plasser. Siste driftsdato for er 30. april for alle. I god tid før den tid, vil beboerne enten bli bosatt i en kommune eller flyttet til andre mottak.