Legger ned Sameskolen i Hattfjelldal

Flertall i Kirke, undervisning og forskningskomiteen på Stortinget legger ned Sameskolen i Hattfjelldal. – Alvorlig for kommunen og for samisk språk og kultur, mener ordfører Harald Lie (Sp).

Lærer Tove Brustad, Sameskolen i Hattfjelldal

Her får Emma undervisning i sørsamisk over internett av Tove Brustad. Men nå er det slutt.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Sameskolen i Hattfjelldal får ikke mer penger fra Staten til å drive videre. Det ble klart da Kirke- Undervisnings og Forskningskomitèen på Stortinget i dag la fram si innstilling til Statsbudsjett.

I over 60 år har Sameskolen i Hattfjelldal vært viktig for å ta vare på sørsamisk språk og kultur, men nå kan det snart være slutt. I stedet skal elever som vil lære sørsamisk få tilbud om fjernundervisning.

Ordfører Harald Lie i Hattfjelldal fra Senterpartiet.

Ordfører Harald Lie i Hattfjelldal vil kjempe for Sameskolen.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det er alvorlig for Hattfjelldal. Det er snakk om 12 årsverk i en liten kommune med 1500 innbyggere er dette også alvorlig rent samfunnsmessig, sier ordfører Harald Lie fra Senterpartiet.

Internatet lagt ned i 2011

Sameskolen for Midt-Norge har siden 1951 tilbudt grunnskoleundervisning i og på sørsamisk for elever først og fremst fra Nordland. Men siden internatdelen ved skolen ble lagt ned i 2011, har sameskolen ikke hatt faste elever i Hattfjelldal. De siste årene har undervisningen skjedd over internett, men med seks språksamlinger gjennom skoleåret i Hattfjelldal for elevene.

49 elever

Rektor Bjørn Erik Davidsen sier omleggingen har ført til en økning i antallet elever ved sameskolen.

– At vi ikke har faste elever betyr ikke at vi ikke har elever. Snarere tvert imot, vi har ikke hatt så mange elever som vi har nå. I dag har vi 49 elever, og venter seks elever på nyåret. Vi betjener en stor elevflokk over internett, sier rektoren.

– Mister ikke undervisningen

Fraksjonsleder Kristin Vinje (H) i Kirke, undervisning og forskningskomiteen på Stortinget sier elever som vil lære sørsamisk fortsatt skal få mulighet til det.

– Regjeringen har foreslått å organisere dette på en annen måte. Årsaken er at det ikke har vært faste elever siden 2011. Det er Fylkesmannen i Nordland som har ansvar for å utvikle og samordne sørsamisk fjernundervisning. Vi forventer at de vil bidra til å finne gode løsninger for de elevene som ikke lenger vil få fjernundervisning i Hattfjelldal.

– Viktig for kulturen

Tom Kappfjell, styreleder for sameskolen i Hattfjelldal.

– Det er viktig for elevene å treffes på disse seks årlige samlingene, sier Tom Kappfjell.

Foto: Torild Wika, Helgeland Arbeiderblad

I Hattfjelldal er de bekymret for at interessen for språket og sørsamisk kultur skal forvitre når elevene ikke lenger skal ha samlinger ved sameskolen. Tom Kappfjell er tidligere elev.

– Det er viktig for elevene å treffes på disse seks årlige samlingene. Vi er mange som synes at det sørsamiske språket og kulturen skal overleve, sier Kappfjell.

Ordfører Harald Lie gir seg ikke. Slaget er ikke tapt før statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget, og i Hattfjelldal har de flere virkemidler å spille på.

– Det blir spennende å se. Det ser dystert ut, men vi skal kjempe videre. Om vi så skal sette opp lavvo på Løvebakken, sier ordføreren.

Sameskolen i Hattfjelldal

I over 60 år har Sameskolen i Hattfjelldal vært viktig for å ta vare på sørsamisk språk og kultur, men nå kan det snart være slutt.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK