Legger ned 3 skoler

Kommunestyret i Andøy vedtok sent i går kveld å legge ned tre grendeskoler.

Protest Andenes ungdomsskole

Ungdommer i demonstrasjonstog mot det dårlige inneklimaet ved Andenes Ungdomsskole. Men denne skolen skal fremdeles bestå. Kommunen skal ta nye luftprøver på skolen for å identifisere eventuell muggsopp på skolen.

Foto: Stein Inge Johansen / NRK

Et kvarter før midnatt ble formannskapets innstilling vedtatt, som innebærer nedlegging av grendeskolene på Medby, Åse og Nordmela.

- Dette har vært ei svært vanskelig sak, men det er et riktig valg, sier ordfører Jonni Helge Solsvik fra Høyre.

Vedtaket ble gjort med 13 mot 10 stemmer.

- Vi har vurdert økonomien i kommunen, samt hvor liten en skole skal være. Men utgangspunktet er den kommunale situasjonen, hvor Andøy skal spare 25 millioner kroner de neste årene, sier rådmann Wilhelm Aronsen i Andøy kommune.

Ungene som går på skolene Medby, Åse og Nordmela overføres til Risøyhamn barneskole.

Andøy kommune vil da sitte igjen med disse skolene - barneskole på Dverberg/Saura, barneskole på Bleik, og barne-og ungdomsskoler i Risøyhamn og på Andenes.

Ungdomsopprør mot ungdomsskolen

Elevene ved Andøy Ungdomsskole har tidligere gått i demonstrasjonstog der de har protestert mot det dårlige inneklimaet på ungdomsskolen på Andenes.

- Skolen vår er rett og slett for dårlig. Ventilasjonsanlegget kan ikke brukes av frykt for muggsopp. Det lekker fra flere tak, det stinker kloakk og stoler og pulter er ødelagte. Toalettene ser ut som i filmer fra 60-tallet. Nå krever vi en helt ny skole, sa streikegeneral Susann Stave.

Vil ta nye prøver på ungdomsskolen

Det er fremdeles usikkert hva som vil skje med ungdomsskolen på Andenes. På kommunestyremøte i går kveld ble det bestemt å ta nye luftprøver av skolen.

- Miljøretta helsevern, som er en avdeling i kommunen, har tidligere påpekt ganske mange ting som må utbedres ved skolen. På kommunestryremøtet i går kveld ble det bestemt at det skal tas luftprøver, og da vil vi få avklart om og eventuelt hvor det er muggsopp på skolen, sier rådmann Wilhelm Aronsen.

Kommunen vil få låne utstyr fra Molab for å ta luftprøvene. Molab vil så få disse prøvene til analyse, og skrive rappport.

- Basert på denne rapporten vil vi konkludere. Vi håper det går ganske raskt, prøvene vil bli tatt første uka etter påske, sier Aronsen.