I dag faller dommen over kommunene

Kommunalministeren legger frem den nye kommunereformen. Følg pressekonferansen direkte her.

Jan Tore Sanner

Mange er spente på hvor sterkt press det vil bli lagt på lokalpolitikere og innbyggere i mindre kommuner til å inngå nye allianser når kommunereformen legges fram i dag.

Siden 1988 har det bare vært 15 frivillige kommunesammenslåinger i Norge, og der noen ordførere ser lyst på en framtid sammenslått med naboen, er det andre som håper utfallet blir noe annet.

– Å slå sammen flere småkommuner vil ikke nødvendigvis gi en bedre økonomi. Flere tomme pengebøker gir ikke en full, sier ordfører i Røst kommune, Tor-Arne Andreassen (Ap) til NRK.

Mikrokommuner mot sammenslåing

Tor Arne Andreassen

Røst-ordfører Tor-Arne Andreassen mener mikrokommunene, og spesielt øykommunene, har spesielle utfordringer.

Foto: Billy Jacobsen / NRK 2009
Jan Tore Sanner

– Mange av de spesialiserte tjenestene innbyggerne har behov for må styrkes, mener Jan Tore Sanner.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Andreassen er i Oslo for å delta på kommunalministerens framlegging av kommunereformen. Sammen med ordførerne fra åtte andre øykommuner, skal de legge en strategi mot sammenslåing.

Røst-ordføreren tok selv initiativ til å samle Værøy og Træna til en gruppe mikroøykommuner mot sammenslåing. Andre kommuner som senere har hengt seg på er Kvitsøy, Utsira, Fedje, Sollund, Leka og Smøla.

Andreassen mener de ni øykommunene har samme utfordringer, som gjør dem spesielle i denne sammenhengen.

– Det er fordi vi ligger som vi ligger, langt fra fastlandet. Vi har mye hav mellom oss og land, og ingen naturlige kommunegrenser.

Tre kommuner oppfyller krav

Et ekspertutvalg har gjennomgått dagens kommunestruktur og tegnet et nytt kart. 31. mars kom utvalget med sin konklusjon på 100 kommuner, i stedet for dagens 428.

Utvalget, ledet av Signy Vabo, foreslo også at norske kommuner bør ha minst 15-20.000 innbyggere.

– Minstekravet er satt på grunn av størrelser på fagmiljøer som er nødvendig for å ivareta oppgavene, sa Vabo.

– Rapporten sier at barn som trenger hjelp fra barnevernet i de minste kommunene opplever at det er for få fagpersoner og for sårbare fagmiljøer. Mange av de andre spesialiserte tjenestene innbyggerne har behov for må styrkes, sa Jan Tore Sanner da rapporten ble framlagt.

Av Nordlands 44 kommuner, er det bare Bodø, Rana og Narvik som oppfyller kriteriet om innbyggertall.

– Trenger hardere skyts

En som har litt forståelse for kriteriene for et nytt kommune-Norge er Tjeldsund-ordfører Bjørnar Pettersen (H).

– Fordelen sånn som jeg ser det er at vi vil få større fagmiljøer, og med større miljøer følger et større apparat å spille på. I små kommuner fyller veldig mange flere forskjellige roller i lokalsamfunnet både på fritid og i arbeidstid. Dette med habilitet kan bli en utfordring, sier Pettersen.

Hittil har ulike regjeringer forsøkt å få kommuner til å slå seg sammen frivillig, uten at det har monnet i særlig grad. Ikke siden forrige store kommunereform, på 60-tallet, har det vært omfattende sammenslåinger.

– Min erfaring i løpet av 14 år i ordførerstolen er at det frivillige har jeg ikke tro på. Det må hardere skyts til om man skal komme i mål med kommunesammenslåing, sier Pettersen.

Delte meninger

Ordfører Bjørnar Pettersen Tjeldsund

Hardere skyts må til, mener ordfører Bjørnar Pettersen i Tjeldsund.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK
Grete Ellingsen

Sortland-ordfører Grete Ellingsen (H) ser fordeler og ulemper med sammenslåing.

Foto: Ove Aalo

Meningene blant Nordlands 44 ordførere er delte. Sortland-ordfører Grete Ellingsen (H), sier at hun ikke er prinsipielt uenig i at kommunesammenslåing kan være rett vei å gå.

– Det er naturlig at det blir vurdert i Vesterålen. Det vi frykter er at det kan bli utfordringer når det gjelder lokaldemokratiet. Selv i dag er det ikke nok demokratiske styreformer. Makta er flyttet ut av kommunestyrene, og dette fortjener en stor debatt, sier Ellingsen.

På en annen side er Sortland-ordføreren enig med rapporten i at en større kommune kan gi samarbeid gjennom folkevalgte.

– Jeg tror at ved sammenslåtte kommuner kan få til bedre tjenester, og bedre fagmiljø, sier Ellingsen.

– Det blir ikke mer liv med flere lik

En som er helt mot kommunesammenslåing er ordfører i Hattfjelldal, Asgeir Almås (Ap).

– Årsaken til det er avstand til nytt kommunesenter, økt sentralisering med fraflytting fra distriktene og svekket lokaldemokrati med liten representasjon i politiske beslutningsorgan, sier Almås til NRK.

I Vevelstad er ordfører Ken-Richard Hansen (LL) delt i spørsmålet.

– Hvis det er for å få ned antallet kommuner i Norge så er jeg mot. Hvis det er for å gi innbyggerne bedre tjenester som egen lege, sykehjemsplass på dagen, barnehageplass på dagen, nærhet til politikere, meget gode samferdselsløsninger også videre er jeg nok for.

Men som ordføreren i Røst, er også ordføreren i Vevelstad skeptisk til at økonomien vil kunne bedres med en sammenslåing.

– Om du har et lik i lasten og legger flere lik der, så blir det nok ikke mer liv med flere lik, avslutter Hansen.

Spent på framlegging

Siden 1988 har kommunesammenslåing bare skjedd én gang i Nordland, da Skjerstad ble en del av Bodø i 2005.

Ordfører i Tjeldsund, Bjørnar Pettersen, er spent på hva som kommer fram under dagens nytegning av norgeskartet.

– Det skal bli artig å se om de har tatt innspillene og signalene fra oss fra tidligere møter på akkurat dette. Vi er mindre enn småkommuner, vi er mikrokommuner, avslutter Røst-ordføreren.