Leger er redde for å gjøre feil: – Du føler både på sorg og skam når en pasient dør

Flere leger søker hjelp fordi de er redde for å gjøre feil. Overlege og gynekolog Margit Steinholt måtte ha hjelp for å komme videre etter at pasient døde uventet.

Margit Steinholt

For overlege Margit Steinholt har det gjort stort inntrykk å høre om 6-åringen som døde etter en legetabbe på Haukeland. For snart 20 år siden opplevde hun som lege et uventet dødsfall. En kvinne døde under fødsel.

Foto: Ingar Haug Steinholt

– Jeg kjenner det fortsatt helt inn i margen. Det er grusomt når det skjer en feil som ikke skal skje, sier overlege Margit Steinholt på gynekologisk avdeling ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen.

Et økende antall leger søker hjelp for angst og redsel for å gjøre feil. Særlig er det mange unge kvinnelige leger som søker hjelp.

Djabrail

Seks år gamle Jabrail som døde etter en legetabbe på Haukeland sykehus.

Foto: Privat

Torsdag døde Djabrail (6) på Rikshospitalet etter at en lege på Haukeland universitetssykehus forvekslet to sprøyter og satte feil medisin i hodet hans.

Følte på sorg og skam

For Margit Steinholt har det gjort stort inntrykk å høre om 6-åringen som døde etter en legetabbe på Haukeland. For snart 20 år siden opplevde hun som lege et uventet dødsfall. En kvinne døde under fødsel.

– Det var den verste tiden i livet mitt. Det var en enorm sorg og en stor skam at jeg på en måte hadde sviktet så totalt.

Dødsfallet var først og fremst en tragedie for en familie som mistet det kjæreste de hadde. Men på den andre siden av sorgen var gynekologen som opplevde at hun sto helt alene. Skyldfølelsen hun bar på i ettertid ble til angst og redsel for å gjøre feil.

Fikk hjertebank

Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Gynekolog fjerner livmor

Flere leger søker hjelp fordi de er redde for å gjøre feil. Her fra Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. Bildet har ingen ting med denne saken å gjøre.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– I to år etter fikk jeg en fysisk reaksjon hver gang jeg ble tilkalt på fødestuen. Jeg fikk hjertebank, og måtte ta meg sammen for å gjøre en god jobb.

Det tragiske dødsfallet ble betegnet som unaturlig. Steinholt ble avhørt av politiet og også Kripos ble koblet inn før Helsetilsynet avsluttet saken.

For Steinholt var det som skjedde vanskelig å leve med.

Det som berget meg var at jeg fikk profesjonell hjelp ved Villa Sana, som er et hjelpetilbud for leger på Modum Bad, forteller hun.

Flere leger ber om hjelp

Psykiater Tron Svagård, som leder Villa Sana, tar stadig imot yngre leger til rådgivning og hjelp. I fjor hadde de for første gang venteliste på sine kurs,

– Særlig synes vi å se en tendens at unge kvinnelige leger har en økende redsel for å gjøre feil i jobben. Det er viktig at de får denne hjelpen. Ingen er tjent med at det ender opp i utbrenthet som gjør at man ikke fungerer i jobben, sier han til NRK.

– Legeyrket er komplekst

Stein Nilsen i legeforeningen

Stein Nilsen, som leder leder utvalget for legehelse i Norsk Legeforening, sier at alle leger før eller siden risikerer å gjøre feil.

Foto: Siri Løken / NRK

Stein Nilsen, som leder leder utvalget for legehelse i Den norske legeforening, sier at alle leger før eller siden risikerer å gjøre feil.

– Legeyrket er vanskelig. Det vi prøver å si til både studenter og unge leger ingen kan gå gjennom en hel yrkeskarriere uten at det oppstår uønskede hendelser eller feil. Kompleksiteten i medisin, og usikkerheten med alt vi foretar oss, er så stor at vi kan ikke gardere oss på alle områder.

Nilsen mener det er en fare for norsk helsevesen at mange leger trippelsjekker alt på grunn av frykten for å gjøre feil.

– Mange leger praktiserer det vi kaller defensiv medisin. De tar et uttall prøver for å være helt sikre på at de ikke har oversett noe. Hvis vi skulle gjøre det så grundig på alle pasienter, vil helsevesenet stoppe opp.

– Vil alltid være med meg

Det tok nesten to år før det ble slått fast at ingen kunne klandres juridisk for dødsfallet ved sykehuset i Sandnessjøen. Men for Margit Steinholt vil saken alltid være med henne.

– Selv om man blir «frikjent», har man vært involvert i at en pasient har blitt alvorlig skadd eller som i mitt tilfelle at en ung mor døde, fordi det ble stilte feil diagnose. Det er noe jeg må leve med resten av livet.