NRK Meny
Normal

80 spanske leger drømmer om å få jobbe her

Helse Nord håper rekruttering fra utlandet skal bøte på den fremtidige personellmangelen. Snart reiser fagfolk til Madrid for å intervjue aktuelle søkere.

Nordlandssykehuset i Bodø

80 SØKERE: Allerede til neste år kommer leger fra Spania til Nordland i samarbeidsprosjektet «Utvikling av metodikk for rekruttering fra utlandet».

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

For fremtidens Helse-Norge er mangelen på kvalifisert personell den aller største utfordringen. Derfor håper Helse Nord at storstilt rekruttering av leger fra utlandet skal bøte på personellmangelen.

Det store rekrutteringsprosjektet som startet opp i 2010, og som går under navnet «Utvikling av metodikk for rekruttering fra utlandet», er nå i ferd med å gi resultater.

Så mange som 80 spanske leger har den siste tiden meldt sin interesse for å jobbe i Nordlandssykehuset. I løpet av oktober reiser fagfolk til Madrid for å intervjue aktuelle søkere.

I den prosessen drar sykehuset blant annet nytte av den ungarske legen Arpad Tooth, som kom til Bodø for ett år siden.

– Vanskelig i starten

– Flytting til Norge er en lang og komplisert prosess. Man skal finne seg et sted og bo, og man skal finne barnehage og skole til barna, sier Arpad Tooth.

Også ektefellen må ha jobb, og det er ikke så enkelt når man kommer til et fremmed land og ikke behersker språket, legger han til.

Vi er glad for at vi kom til Norge, men det var vanskelig i starten.

Arpad Tooth

– Hun følte seg isolert i starten, og opplevde depresjon som følge av dette. Vi er glad for at vi kom til Norge, men det var vanskelig i starten, fortsetter han.

Men da de fikk summet seg litt, fant de imidlertid ut at det fantes gode programmer for integrering. Med god hjelp fra både naboer og kolleger, fikk de etter hvert lært seg norsk. Nå venter de sitt tredje barn, og føler både trygghet og sikkerhet her i Norge.

– Det er en vanskelig situasjon i Ungarn nå, der 90 prosent av befolkingen lever fra dag til dag og fra måned til måned. Det gjør det vanskelig å planlegge fremover i tid.

– I Norge får man lønn til faste tider hver måned, og man har også fritid som man kan bruke sammen med familien. Vi trives derfor veldig godt her, sier Tooth.

– Et eksempel på vellykket rekruttering

Arpad Tooth og Liss Hanne Eberg i Nordlandssykehuset

POSITIVE: HR-sjef Liss Hanne Eberg i Nordlandssykehuset og lege Arpad Tooth.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Tall fra 2012 viser at det om 20 år kan mangle 57.000 helsefagarbeidere og 28.000 sykepleiere. Det vil også være et underskudd av leger. Dette er tall som bekymrer Helse Nord, som ansvaret for sykehusene i Nord-Norge.

De har allerede så store problemer med å rekruttere helsepersonell at de tidligere i år vurderte å sommerstenge enkelte sykehus.

Derfor er arbeidskraft, som den Arpad Tooth kan tilby, av stor viktighet for sykehuset.

– Jeg synes Arpad Tooth er et eksempel på vellykket rekruttering. Derfor ønsker vi å ha han med i nettverket, for å lære av hans erfaringer, sier HR-sjef Liss Janne Eberg hos Nordlandssykehuset.

– Ønsker å utarbeide en metodikk

I dag er helseforetakene ofte avhengig av rekrutteringsbyråer for å rekruttere til spesialisthelsetjenesten, noe som er kostbart og vanskelig å kvalitetssjekke.

Hensikten er å utarbeide en metodikk som kan brukes ved rekruttering fra utlandet.

Liss Janne Eberg / HR-sjef

I det pågående prosjektet mener de å ha funnet en del av løsningen på dette. Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Nord, Nordland fylkeskommune, Nordlandssykehuset og NAV, og til våren kommer 15 nye spanske leger til Norge og Nordlandssykehuset.

– Vi trenger spesielt radiologer, patologer og gynekologer. Hensikten med Spania-prosjektet er å utarbeide en metodikk som kan brukes i Helse Nord når vi skal rekruttere fra utlandet, forklarer Eberg.

– Vil anbefale andre leger å komme til Norge

Arpad Tooth er ikke i tvil om at han vil anbefale andre leger i utlandet om å flytte til Norge, hvis de får muligheten til det.

– Leger fra Ungarn flytter særlig til Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Sverige. Jeg tror Norge også kunne dratt nytte av kompetansen som legene har i mitt hjemland, mener han.

Eberg utelukker ikke at det kan bli aktuelt å se på andre land etter hvert, men at de fokuserer på Spania per nå. Det er fordi det er bestemt fra høyeste hold her i landet at Norge ikke skal hente helsepersonell fra land som trenger hendene selv.

– Etter at vi har vært i Madrid og hatt noen samtaler der, vil vi ta stilling til hvem vi skal invitere over, avslutter hun.

De første legene kommer allerede til februar/mars neste år.

Lege i sykehuskorridor

TRENGER FLERE: For fremtidens Helse-Norge er mangelen på kvalifisert personell den aller største utfordringen. Derfor håper Helse Nord at storstilt rekruttering av leger fra utlandet skal bøte på personellmangelen. Illustrasjonsfoto.

Foto: Wiik, Eirill / SCANPIX