Lege beordret på jobb – streiken fortsetter

Nordlandssykehuset beordrer en ikke-streikende lege på jobb fra i ettermiddag, for å sikre seg nok leger på vakt utover kvelden. Dermed fortsetter sykehusstreiken. – Men dette er streikebryteri, mener streikelederen i Bodø.

Sykehusstreiken

Tidligere i dag fortalte streikeleder Hanne Winge Kvarenes i Bodø at hun trodde streiken gikk mot en slutt. Årsaken var at Nordlandssykehuset i går meldte fra til fylkeslegen i Nordland om at det var fare for liv og helse, fordi de fra i ettermiddag ville mangle leger.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

Tidligere i dag fortalte streikeleder Hanne Winge Kvarenes i Bodø at hun trodde streiken gikk mot en slutt.

Årsaken var at Nordlandssykehuset i går meldte fra til fylkeslegen i Nordland om at det var fare for liv og helse, fordi de fra i ettermiddag ville mangle leger.

Ingen ville på jobb frivillig

Nordlandssykehusets ledelse har forsøkt å få dekket opp den tomme vakten ved frivillighet, men ingen leger har meldt seg. Derfor har administrerende direktør beordret én lege til ta en vakt på det aktuelle tidspunktet for å sikre liv og helse.

Liss Eberg

HR-sjef Liss Eberg.

Foto: Lise Forfang Hagen / NRK

– Direktøren anser dermed situasjonen ved Nordlandssykehuset som avklart og at det er ikke lenger er fare for liv og helse ved Nordlandssykehuset som følge av streiken, sier HR-sjef Liss Eberg ved Nordlandssykehuset.

– Vi er nødt til å ivareta forsvarligheten ved sykehuset, fortsetter hun.

Den aktuelle legen sto opprinnelig ikke oppført på vakt, men vedkommende blir altså beordret på jobb av ledelsen ved sykehuset for å sikre forsvarlig drift.

– Streikebryteri

De streikende legene ved Nordlandssykehuset er imidlertid misfornøyd med at sykehuset har beordret en ikke-streikende lege til å dekke opp hullene i vaktplanen.

De har nemlig foreslått å gi dispensasjon til å bruke streikende leger for å dekke opp tomme vakter. Men den muligheten har ikke Nordlandssykehuset villet benytte seg av.

Streikeleder Hanne Winge Kvarenes i Bodø

Streikeleder Hanne Winge Kvarenes i Bodø.

Foto: Barbro Andersen / NRK

– Vi har gitt dispensasjon til arbeidsgiver om å bruke streikende leger for å dekke opp vakter som handler om liv og helse. Vår mann er uthvilt og er klar til å gå på vakt. I stedet velger de å tilspisse situasjonen ved å beordre en lege som var på jobb til å gå hjem og hvile, for så å komme tilbake på jobb senere. Det anser vi for å være streikebryteri, sier streikeleder Hanne Winge Kvarenes i Bodø.

– Hvorfor det?

– Vi mener at å gi dispensasjon slik at leger i streik kan gå på jobb er et helt legitimt virkemiddel i en arbeidskonflikt. Men dette har Spekter hatt en bevisst strategi om å ikke bruke. I stedet uthuler de våre streikerettigheter, sier Kvarenes.

Hun understreker at konflikten nå går inn i en ny fase.

– Dette er bare begynnelsen på en hel rekke tilsvarende problemstillinger over hele landet. Her i Bodø har vi fire udekkede vakter fra torsdag.

– Helt nødvendig

HR-sjef Liss Eberg avviser at sykehusledelsen driver med streikebryteri.

– Nei, det tenker jeg at vi ikke gjør, sier hun.

– Hvor uvanlig er det å beordre en lege på jobb under en streik?

– Det er vanskelig å si hvor vanlig det er, men det er helt nødvendig for at vi skal drive forsvarlig.

Saken oppdateres