Hopp til innhold

Lavere arbeidsledighet: Nordland går mot strømmen

Mens arbeidsledigheten øker på landsbasis, kommer flere og flere nordlendinger seg i arbeid.

Tjeldsund landbruk

I Tjeldsund kommune er gresset grønnere, både for kyr og mennesker i arbeid.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

– Der landet har økning i ledighet, er Nordland igjen blant fylkene med nedgang. Blant annet har Vestlandsfylkene en stor oppgang i ledighet grunnet dårlige tider i oljesektoren, sier avdelingsdirektør Cathrine Stavnes i NAV Nordland til NRK.

NAVs oversikt over antall arbeidsledige i august, viser store endringer i flere fylker. Hedmark gjør det best med 14 prosent færre arbeidsledige. Rogaland er versting og har en økning fra i fjor på 65 prosent. Troms står på stedet hvil, mens Finnmark har hatt en nedgang på -3 prosent.

Fornøyd med tallene

Holm i Bindal

I Bindal har arbeidsledigheten falt med 57 prosent mot samme tid i fjor.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Med en arbeidsledighet på 2,9 prosent, ligger Nordland under landsgjennomsnittet. Akkurat nå er det 3487 helt arbeidsledige i fylket, noe som er 185 færre helt ledige enn på samme tid i fjor.

– Det er positivt at vi fremdeles har en nedgang, og at arbeidsmarkedet går bra. Enda er det bedrifter som trenger kompetanse, som gjør at vi kan lete etter bestemte folk blant de som er arbeidsledige i andre fylker. Vi skal følge opp de som er ledige, og også bedrifter, sier Stavnes.

De nasjonale ringvirkningene av nedgangen i oljesektoren har ikke nådd fylket, og i flere kommuner ser tallene lovende ut.

Flere ledige stillinger

Midnattsol på Træna

På Træna har arbeidsledigheten økt med femti prosent.

Foto: Jorun Vang / NRK

Det er 73 prosent færre arbeidsledige i Beiarn i august i år, sammenlignet med samme tid i fjor, med Tjeldsund på en god andreplass med 67 prosent nedgang.

I den andre enden av skalaen har vi en økning i arbeidsledighet i Lurøy og Træna på 55 og 50 prosent.

– Vi er fornøyd med situasjonen som den er, samtidig følger vi spent med på utviklinga. Totalt har det vært en tilgang på 602 registrerte ledige stillinger i Nordland i august, noe som er 87 flere stillinger enn i fjor på samme tid, sier Stavnes.

I landet sett under ett har antall helt ledige økt med 5 775 personer fra august i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 84 702 helt ledige, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet i Værøy

Ved utgangen av august er det 0,6 prosent ledighet i Beiarn, som er lavest i Nordland. Deretter følger Vevelstad og Grane med 1,2 prosent. Rødøy og Tjeldsund har begge 1,3 prosent ledighet.

Høyest ledighet finner vi i Værøy med 7,9 prosent, Vestvågøy med 5,3 prosent og Øksnes med 5,1 prosent.

Ved utgangen av august er det totalt 178 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 128 færre enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri, skriver NAV i en pressemelding.