Lastebileierne: – DAB-dekningen er dårligere enn FM-dekningen

Tre av fire lastebileiere mener at DAB-dekningen er dårligere enn FM-dekningen, viser en undersøkelse Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har gjennomført blant sine medlemmer. – Der hvor det er verst bør myndighetene vurdere å slå på FM-senderne igjen, mener administrerende direktør Geir A. Mo.

Vegarbeidere setter opp radioskilt

Det er spesielt i tunneler og i områder hvor det bor lite folk dekningen oppleves som dårligst, viser undersøkelsen fra Norges Lastebileier-Forbund.

Foto: NRK

Det nasjonale FM-nettet ble slukket i Nordland 11. januar og deretter i Trøndelag og Møre og Romsdal 8. februar.

NLF har nå utført en undersøkelse blant medlemmer i disse fylkene for å se hvordan DAB-dekningen oppleves blant yrkessjåfører.

Geir Mo

– Vi har fått foruroligende svar, er konklusjonen til Geir A. Mo.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Vi har fått foruroligende svar, er konklusjonen til Geir A. Mo når NRK spør hva han tenker om svarene i undersøkelsen.

– Må ta dette på alvor

For tre av fire medlemmer opplever DAB-dekningen som dårligere enn FM-dekningen var. Mens 70 prosent mener DAB-dekningen utgjør en sikkerhetsrisiko.

– Både vi og myndighetene er nødt til å ta dette på alvor. Vi må huske på at de som har veien som arbeidsplass er avhengig av vei- og føremeldinger for å ta seg trygt frem. Hvis ikke radioen ikke fungerer kan det potensielt føre til farlige situasjoner, sier Mo til NRK.

Det er spesielt i tunneler og i områder hvor det bor lite folk dekningen oppleves som dårligst, med hyppig bortfall og uteblivende trafikkmeldinger. Mange melder også om væravhengig dekningsgrad.

– Vi har fått tydelige signaler om at dekningen skulle være like bra eller bedre, og når nå resultatet er stikk motsatt er ikke det bra. Dette minner meg om dekningen for en elbil, den teoretiske rekkevidden er lang, men i virkeligheten er den betydelig mindre. Slik er det med DAB-dekningen også.

– Hva kan man gjøre?

– Der hvor det er verst bør myndighetene vurdere å slå på FM-senderne igjen. Det bør i hvert fall medføre at man tar en skikkelig gjennomgang av dekningen i fylkene hvor slukkingen av FM-nettet står for tur, konkluderer Mo.

– Må se nærmere på tallene

Digitalradio Norge, som har som oppdrag å koordinere informasjonsarbeidet i radiodigitaliseringen, skal nå gå i dialog med NLF.

– Vi tar alle tilbakemeldinger fra lytterne på alvor, sier kommunikasjonssjef Mari Hagerup.

– Hva kan årsaken være til at lastebileierne opplever dårlig dekning?

– Vi er nødt til å se nærmere på tallene før vi kan konkludere med hva dette skyldes. Når det kommer meldinger som dette, må vi ha mer kunnskap før vi kan konkludere.

– Vi ser imidlertid at det ikke fremkommer av undersøkelsen hvorvidt lastebileierne har hørt på NRK eller kommersiell radio. Det oppgis at man har dekningsproblemer i steder med lav befolkning og i tunneler. Vi vet at det nettopp er forskjell på dekningen til NRK og kommersielle kanaler i slike områder.

– På generelt grunnlag er det også et behov for å kommunisere med lytterne når det gjelder antenner og antennemontering. Vi vet at dette ofte er en årsak når folk melder om dårlig dekning.

– Er DAB-dekningen dårligere enn FM-dekning, slik det kan virke som i denne undersøkelsen?

– Det er gjort veldig mange fysiske målinger den siste tiden fra veldig mange ulike aktører, både myndigheter, netteieren og radiokanalene. Alle målingene viser at dekningen på DAB er like god som dekningen på FM.