Hopp til innhold

Lastebileierforbundet: – Denne brua blir plutselig ti centimeter lavere

Norges Lastebileierforbund mener nok er nok, og ber om at den såkalte «lurebrua» må utbedres snarest.

Lastebil jernbaneundergang Setså

Norges Lastebileierforbund har sett seg lei på stadige uhell og variabel høyde på jernbaneundergangen ved Setså, og krever nå svar fra Statens vegvesen.

Jernbaneundergangen på Setså i Saltdal i Nordland har skapt hodebry i årevis, på grunn av den lave høyden – som attpåtil ser ut til å bli 10 centimeter lavere på enkelte tidspunkt.

– Den blir omtalt som ei ordentlig lurebru fordi den endrer høyde, sier Frank Lauritz Jensen, rådgiver i Norges Lastebileierforbund.

Norges Lastebileierforbund har sett seg lei på stadige uhell, og krever nå svar fra Statens vegvesen.

Frank Lauritz Jensen i Lastebileierforbundet

Rådgiver Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileierforbund sier at den såkalte «Lurebrua» i Saltdal må utbedres snarest.

Foto: Privat

– Broen ble bygget rundt 1960. Da var den tilpasset transporten som gikk på veien på den tiden. Siden lastebilene er større og høyere i dag, sliter de med å komme seg gjennom undergangen på Setså, forklarer Jensen.

– En trafikkfelle

Jensen beskriver jernbaneundergangen som en trafikkfelle, men det er ikke bare dårlig tilpasning av broen som skaper problemer. Undergangen har skiltet fri høyde 4,1 meter.

– Det påstås at bakken i området hever og senker seg i tråd med tidevannet, sier han.

Norges Lastebileierforbund forteller at de stadig vekk får inn meldinger om uhell ved brua, og etterlyser derfor tiltak fra Statens vegvesen.

– Hvis bakken beveger på seg, risikerer vi jo at det som gikk gjennom åpningen på ett tidspunkt, ikke går gjennom når det er flo, sier Jensen.

Og NLF får støtte fra vitenskapelig hold.

Svein Sundby, forskningsleder Havforskningsinstituttet

Svein Sundby er forskningsleder ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Barbro Andersen / NRK

Forskningsleder Svein Sundby ved Havforskningsinstituttet forklarer at det faktisk er mulig at trykket i grunnvannet under veibanen kan bli påvirket av tidevannet.

– Fordi tidevannet bringer høyvann og lavvann, kan faktisk veibanen til en viss grad heves og senkes, sier Sundby.

Trang undergang i Saltdal

Det er trangt for større kjøretøy som skal gjennom undergangen i Saltdal.

Foto: Norges lastebileierforbund

Avviser bevegelse

Statens vegvesen avviser at bakken beveger seg så mye at transporten ikke kan kjøre i undergangen.

– Dette har vi sjekket ut for flere år siden, og det er ikke registrert unormal bevegelse i veien, sier strategisjef Unni Gifstad i Statens vegvesen.

Unni Gifstad

Unni Gifstad er strategisjef hos Statens vegvesen. Hun sier at de har sjekket situasjonen for flere år siden, og avviser påstandene.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Men selv om Gifstad avviser bevegelse, er hun enig med Jensen i at ved denne undergangen må det skje noen endringer. Hun kan fortelle at de allerede i 2010 så på hvordan de kunne forbedre eller endre jernbaneundergangen på Setså.

– På den tiden hadde vi rett og slett ikke nok midler til å kunne fikse undergangen. Nå jobber vi med en ny reguleringsplan for det området, for noe må gjøres, forteller Gifstad.

Buss og lastebil kilte seg fast på E6

Det har tidligere vært problemer med undergangen. Lastebil og buss sto bom fast på E6 i halvannen time.

Foto: Jens Kyed / NRK

Vil se på hele strekningen

Forslaget til Statens vegvesen til hvordan de kan ordne jernbaneundergangen må også opp til nasjonal transportplan. Men Gifstad håper at det vil skje noe på Setså innen få år.

– Over nyttår kommer vi til å se på hele strekningen mellom Rognan og Fauske, deretter kommer vi til å lage en helhetlig plan, for så å avklare hva som må prioriteres.

Etter at vegvesenet har laget en plan må forslaget sendes til Nasjonal transportplan for godkjennelse.

– På kort sikt har vi noen midler som kan brukes i 2022, men det vil ikke være nok til å få bukt med problem-undergangen, så der må det gjøres en vurdering, forklarer strategisjefen.