Hopp til innhold

Langer ut mot oppdretterne: – Tar ikke lakselusa på alvor i det hele tatt

Fiskeriminister ​Per Sandberg (Frp), som har blitt beskyldt for å være for næringsvennlig, langer nå ut mot en samlet oppdrettsnæring. – De ønsker ikke regulering. De tar ikke lusa på alvor i det hele tatt, sier han.

Per Sandberg på Sjømatdagene på Hell 2016

Sjømat Norge slakter regjeringens forslag til forvaltning av laksenæringen og mener det bør trekkes i sin helhet. – Jeg er klar over at Sjømat Norge ikke ønsker nytt forvaltningsregime overhodet. Det er imidlertid vedtatt i Stortinget, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Dersom fiskeriminister Per Sandberg (Frp) får det som han vil blir laksen dyrere og produksjonen går ned. Det er konklusjonen fra en samlet oppdrettsnæring.

I dag møtte fiskeriministeren administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge til debatt i Politisk kvarter etter at Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Sjømatbedrifters Landsforening tidligere i uka ba regjeringen trekke sin foreslåtte vekstmodell for laksenæringen, som blant annet peker på at forekomsten av lakselus skal bestemme om bedriftene tillates økt produksjon, uendret eller redusert produksjon.

Geir Ove Ystmark

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge ber om at regjeringen starter arbeidet med alternative løsninger.

Foto: Sjømat Norge

– Regjeringens foreslåtte modell vil verken bidra til klarere regelverk, forutsigbarhet eller bedre lusekontroll. Lakselus er en viktig utfordring for næringen, som vi må løse. Men å straffe hele næringen kollektivt dersom vi ikke er gode nok med lusa, blir feil, mener Ystmark.

– Vi er vel så bekymret for at man lager målemetodikker på lakselus som skaper mindre forutsigbarhet og mer byråkrati, legger han til.

– Ikke perfekt

Fiskeriminister Per Sandberg innrømmer at modellene ikke er perfekte. Samtidig mener han at Sjømat Norge kunne ha ventet til man har sett hvordan modellene slår ut, før man konkluderer.

– Jeg synes det er urovekkende at Sjømat Norge sier det blir økt byråkrati, dårligere forvaltning, mindre forutsigbarhet og produksjonsnedgang. Det er helt utrolig at man kan si det, tordner Sandberg.

– Ønsker ikke regulering

Oppdrett

Sjømat Norge slakter regjeringens forslag til forvaltning av laksenæringen, blant annet når det gjelder lakselus. Organisasjonen mener forslaget er så dårlig at det bør trekkes i sin helhet.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Sandberg mener Sjømat Norge med sitt utspill viser at organisasjonen ikke ønsker regulering.

– De de tar ikke lusa på alvor i det hele tatt. De mener det er overflødig regulering. Men jeg minner om at jeg har fått et oppdrag av Stortinget, sier Sandberg.

– Sjømat Norge sier er at vi må stoppe dette. Det er jeg ikke interessert i. Næringen og Stortinget deler ambisjonen om å bli fem ganger så stor innen 2050. Men for å få dette til, må hensynet til villaksen veie tungt, legger han til.

Naturvernforbundet fornøyd

Fagansvarlig Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet er svært fornøyd med at regjeringen nå innfører et nytt forvaltningsregime for oppdrettsnæringen.

– Endelig har vi fått en fiskeriminister som tar tak i problemet. Oppdrettsnæringen har i årevis fått ture på.

Håpnes avviser at forslagene innebærer kollektiv avstraffelse.

– Lakselus oppstår ikke bare i enkeltanlegg, men i hele områder. Det er derfor Mattilsynet pålegger masseslaktinger, sier han til NRK.

Gulrot i ermet

Og dersom oppdretterne følger ordren fra Stortinget, har fiskeriministeren en gulrot i ermet.

– Vi har tilbudt næringen å øke biomassen utover høsten og vinteren, samt en fem prosents vekst fra 1. desember dersom de greier å oppfylle kravene som Stortinget har satt, sier Per Sandberg.