NRK Meny
Normal

Landets fremste tankesmier: – Nord-Norge må bli én felles region

Da tankesmiene Civita og Agenda og kompetansebedriften Salt ble bedt om å tegne sitt veikart for Nord-Norge inn i framtiden, var de enige om én ting: – Nord-Norge må bli en felles region.

Lofotodden

NORGES SKATTKAMMER: Nord-Norge med sine enorme ressurser innen fiskeri, havbruk, olje og gass, mineraler og vann- og vindkraft gjør landsdelen til Norges skattkammer.

Foto: Kristian Krogh

Onsdag ble det klart at dagens tre nordnorske fylkeskommuner er historie. Flertallet på Stortinget ønsker én felles region.

Kriss Rokkan Iversen, SALT

– Løftet som kreves for å utløse det nordnorske vekstpotensialet, fordrer at vi spisser laget. Regionreformen bør gripes med begge hender, slik at fylket Nord-Norge ser dagens lys, sier Kriss Rokkan Iversen.

Foto: SALT

– En kjempegod ide, mener tankesmiene Civita, Agenda samt kompetansebedriften Salt, som alle var invitert av konferansen Agenda Nord-Norge i november for å tegne framtidens veikart for Nord-Norge.

– Ett fylke er det viktigste tiltaket for å ta ut potensialet som finnes i landsdelen. Som en region øker sjansen for at Nord-Norge vil kunne få mer nasjonal påvirkningskraft, sier Kriss Rokkan Iversen, som er medeier i Salt.

Samtidig åpner regjeringen for at det kan bli to regioner i den nordnorske landsdelen.

– Å gå fra tre til to gir liten mening. Jeg tror ikke to fylker vil utløse den kraften som ligger i å samarbeide innenfor en offentlig struktur, sier Rokkan Iversen.

Må tilføres mer makt

At Norges framtid ligger i Nord-Norge er det bred enighet om. Men selv om landsdelen i nord aldri har vært mer i vinden enn nå, taper nordlendingene terreng hva makt angår.

Jan Erik Grindheim, Civita

– Nord-Norge må som én region gis større grad av regionalt selvstyre når det gjelder utviklingen av næringslivet, kunnskaps- og kompetansepolitikken og forvaltningen av naturressursene, mener Jan Erik Grindheim i Civita.

Foto: Civita

– Problemet er ikke at Oslo har for mye makt, men at distriktene har for lite. Skal Nord-Norge klare å ta et felles ansvar for sin egen framtid må landsdelen tilføres mer makt, mener statsviter Jan Erik Grindheim i tenketanken Civita.

I hans visjon for Nord-Norge i 2030 er Nordland, Troms og Finnmark samlet i Region Nord-Norge. I likhet med de fire øvrige norske regionene, har Region Nord-Norge egen regionalforsamling med utstrakt selvstyre og beskatningsrett, og deltar i en rekke interregionale samarbeidsstrukturer og nettverk i EU.

De enorme avstandene i Nord-Norge er en klar utfordring, men også en mulighet.

– Det er store variasjoner innad i en så stor region med så få mennesker og spredt bosetting. Likevel er det mer som forener enn som skiller. Landsdelen har en felles framtid innen olje og gass, havbruk og opplevelsesturisme, sier Grindheim.

Utenlandsk arbeidskraft i fiskeribransjen

Felles for de fleste store nordnorske næringer er at de er globale, som fiskeri og havbruk.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Agenda

Leder Marte Gerhardsen og rådgiver Sigrid Hagerup Melhuus i tenketanken Agenda er heller ikke i tvil om at en felles nordnorsk region vil gi landsdelen en tydeligere nasjonal stemme.

Sigrid Hagerup Melhuus

– Finansieringen av velferdssamfunnet vårt er avhengig av betydelig økt verdiskaping i landsdelen sier Sigrid Hagerup Melhuus i Agenda.

Foto: Agenda

– Men i stedet for å rope i kor, snakker man i munnen på hverandre. Nord-Norge må samle seg i dialogen mot Oslo. Spesielt når det gjelder samferdsel og infrastruktur, sier Melhuus, som har intervjuet en rekke folk fra næringslivet i arbeidet med det politiske veikartet.

– Absolutt alle snakket om manglende infrastruktur som den store flaskehalsen. For å få gjennomslag, må Nord-Norges politikere, næringsliv og organisasjonsliv samle seg. De må stille felles, langsiktig og prioriterte krav om infrastrukturløsninger, slik andre regioner gjør, sier Sigrid Hagerup Melhuus til NRK.

– Starter i feil ende

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll i Nordland (Ap) mener regjeringen starter regionreformprosessen i feil ende, og at det kan forklare skepsisen i de tre nordligste fylkene.

– Prosessen er snudd på hodet. Regjeringen må starte en slik prosess med å flytte makt og myndighet fra departementene og direktorater ut til regionale folkevalgte organ. Hadde de gjort det først, ville denne prosessen vært løst og vi hadde fått en regionreform. De tre fylkene i nord er i dag enig om at denne regionreformen er på vei mot et totalt havari, sier Norvoll.

Stortinget skal behandle regionreformen i juni.

fylkesrådene

Fylkesrådslederne Tomas Norvoll i Nordland og Cecilie Myrseth (Ap) sier prosessen rundt sammenslåing av fylker er den verst tenkelige, og at regjeringa bør se hva folk mener og ikke overkjøre demokratiet.

Foto: Øystein Antonsen / NRK