Landbruket blir viktigere

Klimaendringene kommer til å øke behovet for egen matproduksjon i Norge. Dette fører til at landbruket i Nord-Norge blir viktigere enn noengang.

Landbruk
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Behovet for egen matproduksjon i Norge vil øke i takt med klimaendringene.

Det sier seniorforsker ved Bioforsk jord og miljø ved Landbrukshøgskolen på Ås, Arne Grønlund.

Han mener landbruket i Nord-Norge og i norske fjellbygder kommer til å bli livsviktig for nasjonen.

- Dette skyldes at jordbruket over store deler av verden får vanskeligere forhold på grunn av nedbørunderskudd, vannmangel og konkurranse mellom mat og bioenergi. Dette vil føre til mangel på mat og dyrere mat, sier Grønlund.

Landsmøte i Bodø

Grønlund er hovedtaler på landsmøte Norsk Bonde og Småbrukarlag, NBS, i Bodø i dag.

Det er første gangen organisasjonen legger landsmøtet nord for polarsirkelen. Og valget er helt bevisst sier fylkesleder i for NBS i Nordland, Ann Christine Theodorsen.

- Vi tror jo at nord-norsk landbruk er framtidslandbruket.

- Hvorfor det?

- Fordi vi har beiteområder, vi har mye jord og vi får jo også nå del i klimaforandringene, med kanskje et bedre klima som gjør at vi kan begynne å dyrke mer enn vi har gjort tidligere, sier Theodorsen.

Potensiale

For det er i Nord-Norge og i fjellbygdene sørpå potensialet er størst, mener Bioforsk.

- Vi vil kunne få et større areal som egner seg for nydyrking, imot nord og mot høyden, sier seniorforsker Arne Grønlund. 

Bare tre prosent av arealene i Norge er dyrket mark.

Færre gårdsbruk

Og de siste 20 årene er stadig mer av det dyrkede arealet tatt i bruk til husbygging og andre formål. Dette har ført til at antallet gårdsbruk er blitt redusert.

Men nå tror konstituert leder i NBS, Knut Sjøvold, at regjeringen må stoppe nedbyggingen og satse på mer landbruk.

- Vi blir tvunget til det, jorda kommer til å bli mer verdifull en den noengang har vært, derfor kan vi ikke bygge ned med en kvadratmeter engang, sier Sjøvold.