Laksefiskere krever full gyro-oppvask

– Det er tydelig at kontrollrutinene ikke har vært på plass her i årene etter friskmeldinga, mener Rana jeger og fiskeforening.

Rotenonbehandling i Ranelva. Sjekker røye for gyro

SJEKKER GYROSMITTE: 40 frivillige deltok i arbeidet med å ta knekken på gyro-smitten. Her sjekkes død røye for smitte.

Foto: Frank Nygård / NRK

– Vi frykter Ranaelva blir liggende som en smittepøl, sier Roald Setså i Rana jeger- og fiskeforening, til NRK.no.

Roald Setså

– Vi frykter Ranaelva blir liggende som en smittepøl, sier Roald Setså i Rana jeger- og fiskeforening.

Foto: Frank Nygård / NRK

Fem år etter at Ranelva ble friskmeldt for gyrosmitte er nå arbeidet med å drepe alt liv i gang for fullt. Fortvilte fiskere refser myndighetene, og frykter de nå har fisket sin siste sesong i elva.

Droppet kontroller av elva

Som NRK tidligere har fortalt kuttet Mattilsynet overvåkingen av flere elver over hele landet for eventuell resmitte i 2012. Flere av elvene i området var blant dem. Roald Setså, som leder laksefiskeutvalget i Rana jeger- og fiskeforening, forventer nå at det blir oppvask etter at behandlingen er gjennomført.

– Vi trodde dette var ordnet opp i. Det er tydelig at kontrollrutinene ikke har vært på plass her i årene etter friskmeldinga. De har ikke gått inn og sjekket situasjonen fortløpende. Vi trenger helt klart en oppvask, sier han.

Rotenonbehandling startet i dag

Knapt én måned etter at den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus Salaris igjen ble påvist i Ranelva, startet lørdag arbeidet med å ta knekken på gyro-smitten.

Lørdag ble tre tonn av den kunstig fremstilte giften Rotenon pumpet inn i Ranavassdraget, noe som, i tillegg til å fjerne smitten, vil drepe alt liv i det populære fiskeområdet. Operasjonen har en prislapp på to millioner kroner.

Vil revurdere gyrosjekk

Her starter rotenonbehandlingen i Ranelva

Lørdag formiddag var jobben med å dosere inn tre tonn rotenon i Ranelva i full gang.

Foto: Bjorn ER Lunde / NRK

Veterinær Ivar Hellesnes i Mattilsynet er også på plass i Ranelva i dag.

– Det har ikke nødvendigvis vært noe feil med kontrollsystemet vårt. Vi kan ikke kontrollere alle vassdrag til enhver tid, sier han til NRK.no.

Dessuten tror han ikke Ranelva har vært infisert av den fryktede lakseparasitten særlig lenge.

– Vi tror dette er en relativt nylig infeksjon. Det er mulig det bare var flaks at vi tok prøvene på det tidspunktet vi gjorde, og at vi klarte å fange dem opp. Dersom vi hadde tatt prøvene en måned eller to tidligere, hadde vi kanskje ikke funnet noe, sier Hellesnes til NRK.no.

Sjekker 70 vassdrag i året

Mattilsynet har et system hvor de hvert år sjekker 70 elver på landsbasis.

– Vi plukker ut de viktigste elvene, og de områdene hvor det er mest sannsynlig at smitte vil kunne oppstå. Rana var smittefri, og dermed ble den ikke vurdert annerledes enn andre. Ranaelva ble heldigvis med i programmet i år, sier Hellesnes.

Han ser ikke bort fra at dette programmet nå blir utvidet til å omfatte mer enn dagens 70 elver.

– I løpet av vinteren skal vi legge opp et nytt progem på basis av risikovurderinger. Jeg håper det skal være mulig å med flere elver.

Ulovlige fiskedammer

Ivar Hellesnes i Mattilsynet

Veterinær Ivar Hellesnes i Mattilsynet er også på plass i Ranelva i dag.

Foto: Frank Nygård / NRK

Mattilsynet sier man ikke har kommet nærmere smittekilden, men han ser ikke bort fra at gyrosmitten kommer fra ulovlige fiskedammer i nærheten.

– Vi kjenner til at det litt lenger sør har vært massevis av jorddammer med fisk på gårdene. Disse er ikke registret og det er ulovlig. Det kan være en del av disse her i nærheten her også. Det er vi engstelige for. Det er nemlig lett å dra til Sverige og få fatt i regnbueørret og ta den med til Norge. Vi har mange eksempler på at det har skjedd, sier veterinæren.

Oppretter ekspertgruppe

Rotenonbehandling i Ranelva. Sjekker røye for gyro

Lørdag ble tre tonn av den kunstig fremstilte giften Rotenon pumpet inn i Ranavassdraget, noe som, i tillegg til å fjerne smitten, vil drepe alt liv i det populære fiskeområdet.

Foto: Frank Nygård / NRK

Som ansvarlig myndighet vil Mattilsynet nå etablere en ekspertgruppe hvor foruten Mattilsynet også Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland er med.

– De vil få med seg det som finnes av ekspertise i Norge for å forsøke å finne ut hvor gyrosmitten stammer fra.

For det er viktig at Rana blir frisk igjen.

– Dersom vi ikke lykkes å bli kvitt smitten, må vi regne med at den før eller senere sprer seg til de andre elvene via brakkvannsvandring av smittet smolt. Vi har Røssåga rett sør for Ranavassdraget, Bjerka og flere andre elver med laks. Dette er en smitteregion som går helt ut til kysten, sier Hellesnes.

Ny behandling til våren

Mattilsynet regner med det blir ny gyrobehandling til neste sommer.

– Vi må nok ta en ny runde til neste år. Men før den tid må det gjøres grundige undersøkelser og vurderinger av nedslagsfeltet og opplandet rundt Ranelva, avslutter han.

Slik dreper Gyrodactylus salaris: